Home

Nieuws

€10 miljoen voor leningen gedupeerden muizenschade

Leeuwarden – De Gedeputeerde Staten van Friesland wil €10 miljoen reserveren voor leningen aan boeren met muizenschade. De provincie werkt momenteel de lening voor boeren met muizenschade uit. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de ministeries van Economische Zaken, Binnenlandse Zaken en de Europese Commissie in Brussel.

De route die de provincie richting Brussel moet bewandelen is gewijzigd. Hierdoor neemt het meer tijd in beslag dan aanvankelijk gedacht. De voorwaarden en criteria van de lening blijven, zoals het er nu naar uit ziet, gelijk aan de eerdere wensen van de provincie.

Via de regeling die nu wordt opgesteld, verwacht de provincie een langlopende lening te kunnen verstrekken met een looptijd van vijftien jaar. Hiervan zijn de eerste vijf jaar aflossingsvrij. Er zit een rentevaste periode van vijf jaar aan vast, tegen 3,5 procent rente. Maximaal 80 procent van het schadebedrag mag worden vergoed. Met een minimale schadeomvang van €31.250 en een maximale schadeomvang van €150.000. Dit leidt tot leningen van minimaal €25.000 en maximaal €120.000.

Maximaal 400 boeren

Provinciale Staten worden op woensdag 15 april gevraagd €10 miljoen beschikbaar te stellen voor de leningen. Met dit bedrag kunnen minimaal 83 en maximaal 400 boeren een lening aanvragen. De verwachting is dat hiermee genoeg geld beschikbaar is voor deze fase van de muizenplaag. De provincie kan de regeling na het vrijgeven van het geld door de Staten nog niet meteen openstellen. Brussel moet namelijk eerst een officieel akkoord afgeven. De provincie hoopt dit akkoord eind april/begin mei te ontvangen, waarna ze de regeling zo snel mogelijk openstelt.
De provincie wil de openstelling gelijk laten lopen met de afronding van de eerste eindtaxaties van de schade aan de graslanden. De taxatierapporten die opgesteld worden bij de tweede taxatieronde (eindtaxatieronde) zijn namelijk vereist voor de aanvraag van een lening. Deze taxatieronde start wanneer het verlies van de grasopbrengsten goed meetbaar is. Naar verwachting is dit eind april of begin mei van dit jaar.

Of registreer je om te kunnen reageren.