Home

Nieuws 1 reactie

Woede over sancties agrarisch natuurbeheer

Drachten – BoerenNatuur, de belangenorganisatie van agrarische natuurverenigingen in Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland, is het niet eens met de wijze waarop de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) straks gaat controleren op naleving van de voorwaarden voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

"Als de plannen die er nu liggen doorgaan, dan gaan de aangesloten collectieven geen gebiedsaanvraag doen voor agrarisch natuurbeheer", waarschuwt voorzitter Everhardus Togtema van BoerenNatuur. De controlesystematiek is nog niet definitief maar volgens Togtema gaat RVO.nl straks alle boeren die samenwerken in een collectief korten op de steun als er slechts één boer is die zich niet houdt aan de voorwaarden. Dat is onacceptabel laat Togtema weten. "Voor de deelnemers van een collectief is dit een te groot risico. Het kan niet zo zijn dat als er een boer is die zich niet aan de regels houdt dit gevolgen heeft voor anderen die zich wel volgens de voorwaarden inzetten voor agrarisch natuurbeheer", aldus de voorzitter.

Togtema benadrukt dat het gaat om plannen en dat de controlesystematiek nog niet definitief is. Bij RVO.nl is er niemand die kan reageren. Karin Cox van Bij12, een samenwerkingsverband van de twaalf provincies gericht op uitvoering, informatievoorziening en kennisontwikkeling op het gebied van onder andere natuurbeleid, nuanceert het verhaal van Togtema. Omdat subsidie verleend wordt aan collectieven, kan het collectief volgens haar ook een korting opgelegd krijgen als het beheer in het veld niet correct wordt uitgevoerd. Cox: "Of en hoe die korting doorwerkt op de uitbetaling van de subsidie, is afhankelijk van de aard en ernst van de geconstateerde overtreding. Daarnaast is het controle- en sanctiebeleid op dit moment op hoofdlijnen uitgewerkt, de concrete invulling moet nog vorm krijgen."

Agrarisch natuurbeheer op nieuwe leest

Individueel een aanvraag indienen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer kan niet meer. Vanaf 2016 kunnen alleen agrarische collectieven dit doen bij de provincie. Boeren en andere agrarische grondgebruikers sluiten een contract met dit collectief voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Het moet effectiever en efficiënter. Aanvankelijk vroegen zo'n 14.000 boeren en andere eigenaren van landbouwgrond individueel natuursubsidie aan. Het aantal aanvragen is straks teruggebracht naar maximaal veertig collectieven.

Meer over het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016 (ANLb2016) in weekblad Boerderij van 31 maart.

Eén reactie

  • Jaap39

    Zo, lekker dan. De vergoeding voor natuurbeheer was toch al niet toereikend, wordt je in 2016 ook nog eens eenvoudiger gekort. Einde oefening collectief. Jammer dat het zo moet. Het jarenlange opgebouwde vertrouwen is zomaar weg, en door predatie de weidevogels ook. 

Of registreer je om te kunnen reageren.