Home

Nieuws

'Werknemer alleen in uitzonderlijk geval vaccineren tegen q-koorts'

Den Haag – Slechts in uitzonderlijke gevallen is het raadzaam om werknemers te vaccineren tegen q-koorts.

De Gezondheidsraad is van mening dat de huidige arbeidshygiënische (veterinaire) maatregelen afdoende zijn om de meeste werknemers te beschermen en veilige en gezonde arbeidsomstandigheden te bieden. Dat staat in het advies van de Gezondheidsraad aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het ministerie had de Raad om advies gevraagd en om een afwegingskader te ontwikkelen over het wel of niet vaccineren van mensen tegen q-koorts. Alleen voor mensen die frequent in aanmerking kunnen komen met niet-gevaccineerde besmette dieren of materiaal daarvan kan een vaccinatie raadzaam zijn. Dat geldt ook voor werknemers die risico lopen op een extreem verloop van de ziekte, omdat ze specifieke afwijkingen aan hart en bloedvaten hebben.
Voordat mensen gevaccineerd worden tegen q-koorts moeten zij onderzocht worden. Als ze al antistoffen hebben, kan de vaccinatie gevaarlijke bijwerkingen hebben. In Nederland is geen vaccin geregistreerd voor humaan gebruik, in Australië wel. Via het RIVM kan het vaccin wel in Nederland verkregen worden.

Uit het onderzoek van de Gezondheidsraad blijkt dat van de 2.421 onderzochte q-koortspatiënten in de periode 2007–2009 78 werkzaam zijn in de agrarische sector. 0,5 procent was werkzaam in de vleesverwerkende industrie. Bij 123 van de 189 onderzochte dierenartsen werden antistoffen tegen q-koorts gevonden, bij geitenhouders was dit bij 97 van de 132 onderzochte mensen. Bij mensen die besmette q-koortsbedrijven geruimd hebben bleek 17,5 procent antistoffen te hebben ontwikkeld, ondanks de beschermende kleding.

Of registreer je om te kunnen reageren.