Home

Nieuws

'Wel onderzoek, geen misstanden bij AquaPurga'

Den Haag - Het bedrijf AquaPurga in Den Bosch is onderwerp geweest van onderzoek door de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, maar de situatie was niet zodanig dat het bedrijf is stilgelegd. Dat zegt staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) in antwoord op vragen van de Kamerleden Henk van Gerven en Eric Smaling.

Het bedrijf kwam vorige maand in opspraak naar aanleiding van een publicatie in het Brabants Dagblad, waarin klokkenluiders vertelden over fouten en mogelijke misstanden bij het bedrijf.

De staatssecretaris zegt dat er geen situaties bekend zijn waarbij risico's zijn ontstaan voor omwonenden. In een geval is wel geconstateerd dat vergunningsnormen op een varkensbedrijf werden overschreden, maar er zijn direct maatregelen genomen zonder dat schade aan het milieu is ontstaan. Bedrijven die mestverwerkingsinstallaties van AquaPurga gebruiken, lozen nog niet op het oppervlaktewater. Op een aantal locaties zijn de mestverwerkinginstallaties nooit daadwerkelijk in gebruik genomen. Bij een installatie in Lithoijen wordt proefgedraaid. Daar vinden nog geen lozingen plaats, maar wordt bekeken of het proces voldoende wordt beheerst en het te lozen water aan de normen kan voldoen, aldus Dijksma. Het water wordt vooralsnog opgevangen en als dierlijke meststof uitgereden over het land.

Het bedrijf krijgt geen Europese subsidies en of er regelingen zijn getroffen met de fiscus mag de staatssecretaris niet zeggen.

Of registreer je om te kunnen reageren.