Home

Nieuws 61 reacties

Verplichte stalregistratie

Doetinchem - Voor het eerst moeten veehouders in de Gecombineerde Opgave aangeven in welke stallen, welke dieren zitten.

De gegevens worden gebruikt voor het in kaart brengen van de emissies uit de landbouw.

Vanaf 1 april tot en met 15 mei hebben boeren de tijd om de Gecombineerde Opgave 2015 in te dienen. In deze 'meitelling' zitten enkele nieuwe vragen, waaronder die van de stalregistratie.

Houders van rundvee, varkens, kippen, eenden en kalkoenen moeten verplicht hun stallen registreren in de opgave. Hiervoor dient per stal het staltype, het vergunde dieraantal en het jaar in gebruik name van de stal te worden opgegeven. Voor varkens, kippen, eenden en kalkoenen dienen ook de additionele technieken voor emissiebeperkende maatregelen (Rav-code) te worden opgegeven. Rav staat voor Regeling ammoniak en veehouderij. Op de vergunning is te zien wat het Rav-nummer van de stal is. Voor schapen, nertsen en konijnen wordt dit jaar naar de gemiddelde stalbezetting gevraagd.

Met hulp van een luchtfoto moet de ondernemer met een druk op de muisknop aangeven waar, welke dieren zich bevinden op het erf. De registratie van stallen gebeurt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Boeren moeten dit doorgeven voor registratie van emissies conform de Wet Ammoniak en Veehouderij. Als bron voor de gebouwen wordt gebruik gemaakt van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). Dit is de registratie waarin gemeentelijke basisgegevens over alle gebouwen en adressen in Nederland zijn verzameld.

Dat ondernemers voor het eerst informatie moeten doorgeven over stallen en staltype komt niet uit de lucht vallen. Het heeft allemaal te maken met de bepaling van emissies uit de landbouw. In dit verband gaat het vooral om de Programmatische Aanpak Stikstof en de daarmee verband houdende EARIUS calculator. Met AERIUS berekent de agrariër hoeveel stikstofemissie en -depositie een activiteit veroorzaakt en welke claim de activiteit legt op de beschikbare ontwikkelingsruimte. De resultaten van AERIUS worden als bijlage bij vergunningsaanvragen gevoegd. RIVM is intensief betrokken bij de vraagstelling op grond van inhoudelijke deskundigheid en als beoogd beheerder van AERIUS.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) verzoekt dit jaar zo'n 85.000 ondernemers de Gecombineerde Opgave in te dienen. Hiervan doen zo'n 57.000 een beroep op de Basis Betalingsregeling (BBR).

Laatste reacties

 • hm

  ze mut nie gekker worden stel communisten
  niemand moet de meitelling meer invullen !!!!!!!!!

 • vant

  Vrijheid........

 • John*

  tja een moment opname..

 • Trot

  wanneer komt poetin

 • jacobkoeienlover

  weten ze nou nog niet genoeg van de veehouders.
  we kunnen bijna niet bloter met de billen ,waar is onze kracht om
  dit tegen te houden . dit onderdeel niet invullen collega boeren!!!!!!

 • francois xavier

  deze gegevens vul ik zeker niet in.

 • botervloot

  waar is onze kracht ,dat zal vast lto wel niet zijn die lopen als brave hondjes achter het kabinet aan.

 • trijnie

  Hebben jullie nog tijd over om te boeren?

 • Foxxy

  En het werd oorlog ... Nadat putin en de taliban herhaaldelijk het gerechtshofin Den Haag,de Rotterdamse haven,, schiphol en Brussel ... Er liep een grote groep ontheemden vanuit de Randstad landinwaarts, op zoek naar voedsel en onderdak! Sorry zei de eerste boer, ik heb net mijn laatste plekje in de herberg, tussen de koeien en de ezel weggeschreven op de meitelling!

 • Hoeve Bouwlust

  Weer een extra erbij in de G.O. sjonge... ze hebben tijd over zeker om maar weer een nieuw dingetje erbij te bedenken. Ik ben nu al benieuwd wat ze volgend jaar willen weten ? Of we grind op het pad hebben of een betonpad, of misschien willen ze dan wel weten wat voor auto we rijden.... ja je weet het maat nooit wat de dames en heren achter het bureau weer bedenken. Helaas zullen we dit toch ook gewoon weer in moeten vullen omdat je anders niet verder kan in de G.O. Dus niet invullen zal mogelijk niet werken.

 • gerritvanvliet

  De tweede boer meldde dat de luchtwasser niet berekend was op menselijke uitwerpselen, dus sorry, geen onderdak en zeker geen voedsel...

 • japke33

  Trijnie, steeds meer tijd brengen we door achter de pc. Om de overheid op de hoogte te houden, wat voor geheime dingen we allemaal aan het doen zijn ;)

 • a van Gerwen

  Er moeten toch flink wat ambtenaren en vergaderuren aan besteed zijn, om iets te bedenken wat ze nog niet van de boeren weten. Je zou toch denken dat ze zowat alles al van je weten. . Over lastenverlichting gesproken.

 • Venstra

  Wat een goed idee!!! misschien moeten we voortaan ook maar even melden in welk perceel ze welke dag lopen dan en zodra het depositieniveau van het nabijgelegen natuurgebied vol is direct alarm kunnen we ze nog net op tijd verplaatsen of naar binnen doen!! En wanneer je welk perceel bemest enz enz

 • w v gemert

  Wie zit er anno 2015 achter het ijzeren gordijn ???
  Auto's moeten anno 2016 op een kaart aangeven waar ze gereden hebben, om zo hun uitstoot te registreren en daar dan de nodige beperkingen op te leggen. Anders vergaat Nederland !!!

 • w v gemert

  De rekenmodellen voor ammoniak hebben een foutmarge van rond de 60% maar onze vergunningen worden berekend tot twee cijfers achter de komma. Heerlijk dit land toch.

 • maiskolf

  Lekker extra veel dieren opgeven , kunnen ze mooi als referentiejaar ergens voor gebruiken!

 • frl

  ha ha wanneer de stal in gebruik genomen is, mijn stal in 1864 zal wel error worden.

 • kschouten

  En wat nou als je het bouwjaar niet weet ??
  Mijn opa is dood dus die kan het niet meer vertellen en bij de gemeente weten ze niets meer van voor het computer tijdperk.

 • bankivahoen

  Te triest voor woorden ! Weer een onderdeel van het uitrookbeleid van de agrarische sector. Wat bezielt de mensen die doelbewust de voedselzekerheid op het spel zetten!
  Ik weet het, we zijn met teveel mensen , dan krijg je zulke uitspattingen. Mensen veranderen dan in wezens die plezier beleven om een ander het zo moeilijk mogelijk te maken ! En dan is het ook zo dat plattelandsbewoners die nog enigszins in de luwte wonen dit soort pesterijen anders beleven als stadsbewoners.

 • wibi

  de boeren komen nog zo ver dat ze nog moeten registreren waar welke koe zijn koeienvlaai neerlegt. Het moet niet gekker worden!!

 • gjcamps

  Is nog een reële vraag in welke stal de dieren zitten. Volgend jaar invullen hou oud de daken zijn en of er asbest zit. Hoeveel trekkers je hebt met het bouwjaar. De vraag is hoever een overheid mag gaan? Vragen mag, ben je echte verplicht altijd te antwoorden?

 • barink

  Ik denk dat ik ze maar doorverwijs naar de collega's bij de gemeente: die weten toch alles.....

 • zon

  Het RIVM gaat Aerius beheren.
  Over het algemeen zijn die anti-boer.
  Je kunt nu al aanvoelen dat ze er misbruik van gaan maken.

 • info58

  Het zat er aan te komen om op deze manier de dieraantallen en vergunde situaties in beeld te krijgen. Het vervelende is dat je zelf de gegevens aan moet leveren en er op wordt gecontroleerd. Met de inwerkingtreding van de Pas ligt dan het NH3 plafond vast per opgave plichtig bedrijf. Alle hobby bedrijven tellen dus niet mee.
  Volgend jaar moet je dezelfde gegevens weer invullen en wordt je indien er een toename is in dieraantallen verplicht een NB vergunning aan te vragen.
  Er zou ontwikkelruimte zijn maar die kan alleen komen van stoppende bedrijven en daar wordt ook al jaren naar gevraagd.
  Het advies zou kunnen zijn om onmiddellijk een Nb vergunning aan te vragen (desnoods een onvolledige aanvraag) om onder een bijzondere omstandigheid met een emissiearm systeem meer dieren op de vergunning te krijgen want daar is wel behoefte aan gelet op de reacties

 • brutus71

  Het moet niet gekker worden, maar ja kun je er wat tegen doen,?ik denk dat iedereen alles weer netjes invult, dan ben je er vanaf en kun je weer verder met het werk

 • vogel

  Straks heel veel ongelukkige mensen in Nederland. Want: ALLES WETEN MAAKT NIET GELUKKIG!!!! En als nu dat ene zwak ziek en misselijke jonge diertje 's nachts bij ons op de slaapkamer in de couveuse ligt kan ik die toch niet opgeven. Dat zou huisvredebreuk zijn. Maar ja, dan kloppen de totalen weer niet van wat zij al WEL weten. En je moet naar waarheid invullen...???

 • farmer135

  op het moment van de meitelling lopen hier geen dieren in de stal.

 • Barneveldsei

  Volgend jaar de tracktoren en aanhangers aangeven waar deze op het erf staan. De apk,wegenbelastig vloeistof dichte vloerenbelasting/ verplichtingen. Certificaat onderhoud tractoren voor om je oliepijl te mogen controleren, deze amtenaren zoeken geen vriendjes.

 • boerderijveld

  Misschien is een luchtfoto van Brussel een goed idee. Als je ze dan ff aangeven waar de ratten zitten kunnen ze misschien bestreden worden

 • kenmvdwind

  Ja die trekkers opgeven komt ook nog, voor een kenteken!
  Ze weten toch alles al. Als je iets (per ongeluk) verkeerd invult dan word je gekort.

 • Varken21

  Grapje zeker!

 • haam

  1 APRIL !!!!!!!!!!!!

 • Marco22

  Puik idee, gaan we dat ook doen met kantoorpanden. Hoeveel amtenaren aawezig zijn en hoeveel er daadwerkelijk werken.
  Dit land gaat kapot aan de domme regels en dat terwijl er steeds minder regels zouden komen. Dat was de afspraak.

 • fvdboomen1

  Ja emigreren is zo gek nog niet grt W Verdonschot.

 • trijnie

  Fvdboomen 1 dat lijkt me wel wat. Canada bv of Noorwegen.
  Als ik nog jong was....kansen voorbij laten gaan.

 • trijnie

  Japke, als kind bij mij grootouders: enkele varkens in het kot, wat koeien, kippen, moestuin, wat fruitbomen en geen computer.
  En rust, hard werken maar nauwelijks bemoeienis van de overheid. Als ik eraan terug denk, is het de rust van het platteland die ik mij herinner.
  Nu ervaar ik dat niet meer zo, bij de mensen en bij de omgeving.
  Alles moet groot en mensen kunnen niet anders maar gelukkig worden ze er niet van.

 • Tiny1946

  Het is zo we krijgen wat euro s en er moet weer gezorgd worden voor werk voor ambtenaren, Ik vraag me af waar is LTO die we ook betalen die hoor je niet een veehouder is zoals een lam dat naar de slacht bank gaat.

 • landboer

  Hoe genoeglijk rolt het leven...
  Des gerusten landmans henen...

 • eeneigenmeningmag

  Beste Sharon Dijksma... waarom moeten we eigenlijk nog allemaal vergunningen enzovoorts aanvragen ?? Blijkbaar kunnen we het allemaal regelen via het nieuwe systeem !!

  onder de noemer Emissie is belachelijk immers dat wordt al bepaald en goedgekeurd ( of afgekeurd ) in allerlei andere papieren dus mevrouw Dijksma, waar gaat dit nu over ?? Misschien eerst eens goed de info opvragen bij andere overheidsinstellingen, scheelt ons een hoop kopzorgen, immers, die hebben we vaak al genoeg gehad voordat we ook maar 1 dier ergens in een stal mogen leggen !!

 • kalkar

  Zijn we verplicht om de Meitelling in te vullen? Lijkt me een zaak voor de vakbonden, wordt steeds gekker in dit zielige landje. Uitkijken want de strop wordt langzaam maar zeker ieder jaar weer strakker aangedraait!

 • poldes

  onder ons gemopper, komen er steeds meer en verregaande regels en verplichtingen bij.
  10 keer hetzelfde getal laten opschrijven om een spelfout te kunnen maken .
  Daarna kan de eerlijke wetgever terecht kortingen toepassen.
  leuk bedacht.

 • a.t.herwijnen

  Waar is de Natuurbeschermingswet vergunning nog voor nodig? Volgens mij heeft de overheid onze emissie gegevens al. Helaas zijn we voor onze betalingsrechten afhankelijk van de ingevulde Gecombineerde Opgave. Ze kunnen dus vragen wat ze willen. Lijkt mij dat de LTO zijn bestaansrecht aan het verliezen is. Het zijn zelf ambtenaren geworden die de gegevens via een adviseur a €150.-- per uur graag komen invullen. Dus ze zijn geen belangenbehartiger meer maar een commerciële instelling geworden.

 • Crit

  naar analogie met België binnenkort ook in Nederland groen, oranje en rode bedrijven.

 • @123

  Kan de LTO hier nog wat aan doen om dit onzalige plan van tafel te krijgen of hebben ze er juist aan meegewerkt aan dit Big Brother plan.

 • hans1961

  als er nu een een goede koppeling van systemen zou zijn, zou ons dat veel werk besparen. alle gegevens die ze nodig hebben staan al ergens geregistreerd.
  Maar ja, dat zal wel weer ettelijke miljoenen aan ict kosten, en uiteindelijk toch niet werken, zijn we ondertussen wel gewend bij de overheid.

 • henk11

  Misschien ook belangrijk voor de gecombineerde opgave of (Poetin), Ik slaap lijks van mijn vrouw in bed)

 • info36

  In Duitsland 40-45 registreerden ze ook alles!

 • henk11

  Wat een zielige vertoning wordt het
  zelf ben ik te jong maar hoe ging het eigenlijk 50/60 jaar terug toen men agelukkig was met voldoende voedsel

 • Kaiser

  In Nederland zijn 70.000 boeren en 85.000 ondernemers moeten de G.O. invullen. Wie zijn die andere 15 000 ondernemers die geen boer zijn?

 • japie455

  hemoal gek!!!!!! wanneer komen de boeren is een keer in opstand??
  dit lijkt echt nergens meer op.

 • Broederijbrok

  De POLITIEK wil aan KNOPPEN KUNNEN DRAAIEN.
  Dan houden ze KNOPPEN (dierrechten)
  EN MAKEN ZE nu NIEUWE KNOPPEN.

 • danieldekat

  welk wets art: is dit dan?

 • daantje

  info 36 je hebt echt gelijk
  zou het niet weer op oorlog uitdraaien !
  ze draaien de vrijwillige dienstijd weer om in verplicht
  ze werfen op braderieen al voor de marine en de landmacht idiaal voor de werkloze jongere omdat de oudere langer moeten werken
  ze willen alles van je weten
  ik vindt het echt verdacht
  maar het schip moet varen en je moet gewoon weer meedoen , anders komen er problemen van let maar op

 • japke33

  @Trijnie, deze keer ben ik het helemaal met je eens! Het gras bij de buren is altijd groener, maar we gaan er zelf in mee. Genieten van het platteland en boerenleven is niet meer vanzelfsprekend.

 • Snel

  NVV en lto actie man.

 • PetervanKempen


  Dit MOET een april grap zijn.

  Anders wonen we wel in een heel erg eng land .

  Denk er aan CDA, VVD of CU SGP etc stemmen!

  De anderen, richting links, het begint al bij de PvdA,  die bedenken dit soort ongein of symphatiseren met de groen linkse maffia die dit heeft bedacht, met als meest afschrikwekkend ultralinks voorbeeld  Miss Thieme,  de joker die PvdD inzet en waar de stad  in haar emotie politiek achteraan hobbelt.

 • Tearpoal

  De GO moet naar waarheid ingevuld worden. Laten we het voorbeeld nemen van onze bewindslieden hoe deze met de waarheid omgaan. Dat betekent dus op de vergunning verleende ammomniak emissie maximaal dieren opgeven als zijnde aanwezige dieren. 

 • TBaijens


  Mijn vrouw zegt waarom ben jij zo verstrest 

 • PetervanKempen


  Ophouden mety deze doorgedraaide overheid om te gaan via een communicatie en overleg model, LTO ga nu eens dwars voor die ongein liggen.

  Ik twijfel zelf al enige tijd of de natuurbeschermingswet wel zo ver gaan mag dat je als vrije ondernemer eromheen een NB wet vergunning moet vragen, is dat wel  goed uitgezocht? Is toch ook in andere landen in de EU niet tot deze waanzin opgevoerd?

  Nu proberen ze ook al een zonering om natura 2000 gebieden erdoor te drukken waarbinnen de schade bestrijding, ook een RECHT van grondgebruikers, aan banden gelegd wordt. Onderbouwen? vergeet het maar!

  Wij gaan hier dwars voor liggen en de boeren waar wij jagen pikken dit ook niet. Stekker eruit trekken met deze ambtelijke parasieten  die de laatste ondernemers die nog inkomen voor BV nederland verwerven zo dwars zitten en frustreren.

 • koestal

  De overheid heeft toch GPS en drones ,kunnen ze toch  alles wel zelf  controleren

Laad alle reacties (57)

Of registreer je om te kunnen reageren.