Home

Nieuws

Heeft u uw mestafzet al geregeld?

Boerderij inventariseert met een enquête in hoeverre veehouders bezig zijn met de mestverkweringsplicht van 2015.

Veehouders die meer mest produceren dan zij op eigen grond mogen uitrijden, moeten ook dit jaar mest verwerken. Voor 1 januari 2016 moet u kunnen aantonen dat dit overschot is verwerkt en u aan uw wettelijke plicht heeft voldaan. Dit doet u door een mestverwerkingscontract af te sluiten en te registreren bij rvo.nl. Boerderij inventariseert in hoeverre melkveehouders al bezig zijn met deze mestverwerkingsplicht van 2015 en houdt daarom een enquête. De resultaten ervan verschijnen in weekblad Boerderij van 17 maart.

Of registreer je om te kunnen reageren.