Home

Nieuws 2 reacties

'Toetsingskader endotoxinen niet goed genoeg'

Den Haag – De huidige toetsingskaders voor de uitstoot van fijnstof en geur zijn waarschijnlijk niet goed om het risico voor de volksgezondheid te bepalen van de uitstoot van endotoxinen. Endotoxinen zijn gifstoffen afkomstig van bacteriën. Er zal een nieuw toetsingskader moeten komen.

Daarnaast kan verdere reductie van de uitstoot van fijnstof, endotoxinen en andere bio-aerosolen kan noodzakelijk zijn, schrijft staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu) in een brief aan de Tweede Kamer over de uitkomst van een literatuurstudie over het effect van de uitstoot van endotoxinen uit de veehouderij op de volksgezondheid. Gekeken wordt hoe deze waarde een rol kan spelen bij de vergunningverlening voor veebedrijven.

Met name voor pluimvee geldt dat de huidige toetsingskaders voor geur en fijnstof mogelijk niet voldoende bescherming bieden tegen te hoge niveaus van endotoxines. "Nadere studie is nodig gericht op de onderbouwing en ontwikkeling van een toetsingskader voor endotoxinen", aldus Mansveld. Verder onderzoek naar de uitstoot is inmiddels begonnen. Bij verschillende staltypen worden gedurende de verschillende seizoenen metingen gedaan naar de uitstoot. Bij de meest kritische staltypen zal nog verder onderzoek worden gedaan. Aan de hand van deze gegevens zal een model worden opgesteld, dat in 2016 gevalideerd wordt. Dan wordt ook duidelijk of een toetsingskader voor endotoxinen gebruikt kan worden.
Mansveld benadrukt dat verdere reductie van stalemissies noodzakelijk kunnen zijn ter vermindering van de risico's voor de volksgezondheid. Dat geldt naast de emissies van endotoxinen ook voor andere bio-aerosolen als bacteriën en schimmels. Mansveld laat daarom onderzoeken in hoeverre de uitstoot met bestaande technieken nog verder teruggebracht kan worden.

Staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma heeft vorig jaar al plannen aangekondigd om grenzen te stellen aan de omvang van veehouderijen als blijft dat er negatieve gevolgen zijn voor de volksgezondheid. Hiervoor is wel wetenschappelijk bewijs nodig. Omdat mensen ziek kunnen worden van endotoxinen, speelt dit onderzoek een belangrijke rol in deze discussie.

Laatste reacties

  • Burnetti

    In het rapport kun je duidelijk lezen dat het wetenschappelijk bewijs er al lang is en hierover volledige consensus is. Vertraging van de ongewenste normstelling voor endotoxinen.

  • John*


    volgens mij slaan we een beetje door..
    .
    bacterien en schimmels komen overal voor ook op akkers en bv in het woonhuis.. ook op de akkers worden toxinen geproduceerd daarom staat biologisch voedsel ook ter discussie. als bacterien en schimmels niet bestreden mogen worden zit biologisch voedsel dus vol endotoxinen.

Of registreer je om te kunnen reageren.