Home

Nieuws 8 reacties

Spanning in de mestmarkt loopt op

De spanning op de mestmarkt loopt op. De ophaalbijdragen zijn hoger dan vorig jaar rond deze tijd. De mestputten zitten wel vol.

Veehouders hebben moeite voldoende geld te vinden om de reguliere mestafzet te betalen. De lage prijzen voor melk en vlees zijn hier debet aan.

De mestprijzen zijn hoog en lijken nog niet te willen zakken. Normaliter zakken de ophaalbijdrages vanaf week 3. In het Zuiden betalen momenteel rundveehouders € 16 à € 17 per ton. De prijs voor varkensmest in de regio Deurne is € 20,75 per ton. Dat is ruim een euro meer dan vorig jaar rond deze tijd.

Omdat er veel rundveemest wordt aangeboden, komt de handel in varkensmest nog niet op gang. Akkerbouwers hebben vanwege de aanscherping van de gebruiksnormen de voorkeur voor rundveemest omdat het fosfaatgehalte veel lager is dan van varkensmest.

De komende weken zullen veehouders vrachten mest af moeten gaan leveren omdat de mestputten vol zitten. Het aanbod van varkensmest neemt ook al gestaag toe, meldt mestafzetcoöperatie Mestac in Best. Het uitrijden van mest gebeurt nog minimaal omdat het land te nat is en de weersomstandigheden ongunstig.

Accountants melden dat veehouders moeite hebben geld te vinden om de reguliere mestafzet te kunnen bekostigen. Dit komt door de matige melk- en vleesprijzen in de afgelopen periode waardoor de liquiditeit van bedrijven onder druk staat. Het afsluiten van mestverwerkingscontracten wordt – om dezelfde reden – uitgesteld door veehouders. Eerst de putten leeg en dan bekijken hoe aan de mestverwerkingsplicht kan worden voldaan.
De handel in vervangende verwerkingsovereenkomsten (VVO’s) vindt mondjesmaat plaats. In het noorden en in het midden van Nederland worden nog hier en daar contracten afgesloten met boeren die van hun mestverwerkingsplicht af willen. Deze boeren combineren de direct afzet van mest met het afsluiten van een mestverwerkingscontract.
In het Zuiden ligt de handel in VVO’s echter helemaal stil. Dit is geen bijzondere situatie. Veehouders in het Zuiden gingen vorig jaar ook pas aan de slag met mestverwerking in de tweede helft van het jaar, nadat zij het gros van hun mest fysiek hadden geleverd.

Laatste reacties

 • alphons1

  de prijs mestafvoer is veel afhankelijk van het weer komende tijd. weersvooruizichten zijn goed daarvoor. dus er is weinig te voorspellen wat de prijs gaat doen

 • kleine boer

  hoezo geen geld voor mestafzet .... maar wel om vaarsen en voer te kopen.....

 • Elevage

  Eigenlijk is het volslagen idioot dat er betaald moet worden voor mestafzet. Bekijk het eens zo: de akker heeft voedingsstoffen nodig zodat planten kunnen groeien. Die stoffen zitten in de mest. De akkerbouwer heeft dus mest nodig om een product te kunnen verbouwen en een goed oogst te kunnen realiseren. Hij moet zijn boterham verdienen met die oogst (en terecht) . Waarom moet ik dan betalen voor stoffen die hij nodig heeft voor de productie? Zou toch gewoon veel logischer zijn dat degene die de stoffen nodig heeft er voor betaald?
  Als je kunstmest wilt gebruiken in je tuin/moestuin/akker betaal je daar toch ook gewoon een rekening voor? En nu het verse mest is, mag de producent/aanleveraar betalen.
  Ik blijf het een krom verhaal vinden.
  En CRD... je zult toch eerst geld moeten verdienen, dus vee houden en voeren, voordat je de mest kunt betalen, waar doe je dat anders van....... Alleen dit bewijst al hoe idioot dit systeem is.

 • a.t.herwijnen

  Iedereen is vergeten dat we in de beginjaren 350 kilo fosfaat per ha mochten aanwenden. Momenteel is dat 50 kilo voor bouwland en 80 kilo voor grasland. Logisch dat mestafzet steeds moeilijker wordt.
  Volgens mij zijn veel boeren gaan bijbouwen met zicht op einde melkquotering zonder rekening gehouden te hebben met de extra mestafzet. Elevage, bij mij kunnen ze gratis vaste mest afhalen voor het bemesten van een tuin of moestuin.

 • gjcamps

  Elevage, je hebt gelijk dat in dierlijke mest waardevolle stoffen zitten. Je moet ook naar de nadelen kijken: veel vocht, lage gehaltes NPK, hoge transportkosten, opslagkosten, uitrijden op het land, struktuurbederf met vervolgkosten, stank &overlast omgeving, tijd bemesting onmogelijk, verdeling op land ..... Dan heb je nog de marktwerking vraag - aanbod. Het is dus heel normaal dat de akkerbouwer geld wil ontvangen voor het ontvangen van dierlijke mest.

 • evanderpasch1

  Toen de norm 350 kg werd er meer geprotesteerd dan toen het 50 kg werd, In denemarken mogen ze 00k 250 kg N per ha terwijl ze maar 2/3 van hier oogsten dus zouden we 375 kg stiksof moeten mogen, en volgens mij heeft geen 1 eu land het over fosfaat alleen over stikstof.
  Je kunt wel veel mesthandelaren bellen en veel bijbetalen maar de afzet word er niet veel groter door.
  Een akkerbouwer wil best voor mest betalen kijk in groningen of buitenland

 • eppenzolder

  Elevage, eigenlijk moet je de mest ook naar de akkers brengen waar onze grondstoffen groeien (bv. soja) oftewel voor een groot deel naar de andere kant van de oceaan, maar ja dat wordt een beetje duur.........

 • alco1

  @eppenzolder. Voor producten als vlees en melk kan aftrek gerekend worden.

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.