Home

Nieuws 2 reacties

RIVM adviseert betere bescherming drinkwaterbronnen

Bilthoven - De kwaliteit van het drinkwater was in 2012 in Nederland van goede kwaliteit. Wel is blijvende aandacht nodig om de kwaliteit van de bronnen voor drinkwater goed te houden. Dit stelt van het RIVM in het rapport 'De staat van het drinkwater in Nederland, 2012', die in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu is uitgevoerd.

Het RIVM adviseert daarom ter bescherming van de drinkwaterbronnen om de emissies van vervuilende stoffen, zoals gewasbeschermingsmiddelen, biociden en (dier)geneesmiddelen, terug te dringen

Net als in 2011 is bij 19 procent van de locaties waar drinkwater wordt geproduceerd, een drinkwaternorm overschreden. In alle gevallen bracht dat de volksgezondheid niet in gevaar. Het ging meestal ook om een incidentele kwaliteitsafwijking. Het ging dan om vertroebeling, ijzer en mangaan die geen directe betekenis hebben voor de volksgezondheid. Op twee productielocaties zijn indicatorbacteriën aangetroffen die aangeven dat er mogelijk ziekmakende micro-organismen in het drinkwater zitten. In het distributienet zijn deze indicatoren op veertien plaatsen aangetoond. In alle gevallen was de aanwezigheid van deze bacteriën van korte duur en gaf deze geen aanleiding tot gezondheidsproblemen.

Laatste reacties

  • farmer135

    het grootste gevaar zal van de schaliegaswinning komen

  • @123


    In Twente wordt het vervuilde NAM water in lege gaslocaties gepompt en aan de oppervlakte heb je her en der allemaal natura 2000 locaties  en dan nog de waterwingebieden.Aan de opp. moet het perfect zijn en onder de grond maakt dezelfde overheid er een zooitje van.Hoe gek kun je het hebben.

     

Of registreer je om te kunnen reageren.