Home

Nieuws 54 reacties

PvdD: stop met kunstmestproductie

Den Haag – De Partij voor de Dieren wil een einde aan de kunstmestproductie omdat dit teveel energie kost. "In Nederland wordt jaarlijks 6 procent van de gasproductie gebruikt voor de productie van kunstmest. Daar moeten we mee stoppen", vindt Esther Ouwehand van de PvdD.

Ook is de partij tegen de glastuinbouw, waarin volgens de PvdD ongeveer 10 procent van het totale Nederlandse aardgas wordt verspild.

Eerder diende de PvdD bij een debat over de gaswinning een motie in op dit punt. Deze motie werd ontraden door minister Henk Kamp (Economische Zaken). Bij de stemmingen was alleen steun van de SP voor de motie.
Tijdens een debat in de Tweede Kamer over windenergie op zee benadrukte Ouwehand dat de beste methode om duurzaam om te gaan met energie is door te bezuinigen op energiegebruik, bijvoorbeeld door deuren van winkels in de winter niet open te laten en door verlichting op kantoren 's nachts uit te doen. Ouwehand zegt dat lang niet alle groene energie duurzaam is. Ze verwijst naar de productie van biobrandstoffen, die ten kostte gaat van voedselproductie, of de schadelijke grondstoffen die nodig zijn voor de productie van zonnepanelen.

Laatste reacties

 • ohzo

  Mijn goedheid...

 • pinkeltje


  Goed plan. Stoppen met geld verdienen, doorgaan met uitgeven. Liefst aan iets wat niks opbrengt en op termijn alleen maar nog meer gaat kosten. Stoppen met eten zou ook een hoop problemen oplossen.

 • ikkethuis

  Het wordt er niet gezelliger op met zo n partij.

 • MATHIJSJE98

  IK HEB DE INDRUK DAT MEN SOMMIGE MENSEN BETER VERBODEN HAD OM KINDEREN TE KRIJGEN.....

 • agratax2

  Goed plan van de PvdD zo zal de honger nooit de wereld uitkomen en wordt de overploductie omgebogen naar een tekort. Geeft meer kans aan de dieren om de plaats van de aan honger gestorven mensen over te nemen. Dat de PvdD wil stoppen met de energie verslindende kunstmest fabricage is geen punt, maar dan verwacht ik wel een oplossing van de dames en heren om de toekomstige 9 miljard mensen fatsoenlijk te eten te geven en ze niet op een houtje laten bijten. Ik mag er toch  van uit gaan dat ze niet denken; 'Wij kunnen het duurdere eten wel betalen en aan de armen hebben we geen boodschap'. Ik klrijg steeds meer het idee 'De PvdD is een club die bestaat bij de gratie van het Luxe Probleem en het geloof dat vlees eten (een biologisch bepaalde eigenschap) niet mag.  

 • c.putten

  om daarvoor in de plaats meer dierlijke mest uit te rijden is niks mis mee

 • John*

  in nederland hebben we idd geen geen kunstmest nodig. als je het realistisch bekijkt is er van varkensmest prima melk te maken en van pluimvee en rundvee mest mooie aardappelen en dikke suikerbieten. Alleen jammer dat de mens de keten doorbreekt. in de rwz worden de eiwitten weer omgezet in stikstofgas en de overige mineralen onder t asfalt gemengd.

  het aardgas is dus nodig om de stikstof die door de rwz de lucht in vliegt weer te binden in kunstmest en zo de mineralen stroom weer rond te maken.

 • info36


  Zit ze in een harem van een arabier of zo? Een warm pleidooi om de aarde maar te blijven vervuilen met fossiele brandstoffen. 

  Waar de planten van moeten leven is mij ook onduidelijk. Geen dieren, dus geen mest en geen kunstmest.

 • Marco22

  Vegatarische wezens bevinden zich onderin de voedselketen. Do i have to say more.

 • sybrenm1

  Je kan toch duidelijk zien bij deze vegetariërs dat door hun eetgedrag het gebrek aan verstand steeds groter wordt. Zo te horen wil de PvdD dat we terug naar het stenen tijdperk moeten gaan. 

 • a van Gerwen

  niet te geloven dat er mensen zijn die op zo'n partij stemmen die met dit soort onzin op de proppen komt.  

 • alco1

  Een punt zit waarheid in, maar die ziet ze ook zelf niet.
  Kunsmest fabriceren kan minder, maar dan moet de mestwet op de korrel.

 • somporn

  Zoals putten#6 al zei,geen kunstmest dan gewoon meer dierlijke mest.
  Of mest verwerken tot een hoogwaardiger product.

 • John*

  volgens mij moet er een groot openbaar toilet midden in amsterdam (vondelpark) komen waar iedereen zijn behoefte kan doen.. het jaar erop wordt een ander park uitgezocht en het park wat flink 'bemest' is ingezet als landbouwgrond om alle amsterdammers te voeden. kringloopdenken op zijn best!

 • rieuwersveld

  Omzetten in dierlijke mest is niet zo gek, als ik alleen naar mijn kunstmest aanvoer kijk dan kan ik 2500 kuub RVM aanvoeren. (grof berekend) Fosfaat moet je dan buiten beschouwing laten. Dan moet dus de mestwetgeving op de schop! Mestprobleem opgelost. 

 • aardappelboer

  Gaat dat mens ook overal op fiets naar toe, scheelt ook hoop brandstof

 • joohoo

  als je de werldbevolking wilt reduceren is dit de beste oplossing!

 • mts Werkman

  Ben benieuwd of Esther dan ook weer gaat jagen op wild als de winkels leeg zijn ten gevolge van halve opbrengsten zonder kunstmest...
  wat moeten we eten zonder kunstmest Esther? Wild vlees?
  hier al over nagedacht? 

 • Weerkundige

  Gans wilde zwijn vos moeten we eten nu nog iemand zoeken die ze wil schiete iets voor marian der ma!!!???

 • LUCTOR


  Nu ze geen haring meer kan vangen probeert ze boertjes te vangen.

  Heeft ze nu niet door dat het allemaal verspilde energie is door dit soort niet onderbouwde moties in te dienen. Kunstmest vervangen voor dierlijke mest zou een aanvaardbaar en realistische motie opgeleverd hebben. Was ze er toevallig ook niet bij in Dalfsen waar groene energie opgewekt wordt?

 • bankivahoen


  De achterliggende gedachte van dit soort mensen is : weg met ons, te beginnen met het frustreren van de voedselproductie zodat deze onbetaalbaar en schaars wordt. Wat dan wereldwijd volgt is makkelijk in te vullen...

  Alles maar dan ook alles zal in het werk gesteld worden om dit te bereiken. En als je dat maar lang genoeg herhaald en verergerd gaat de bevolking er vanzelf in geloven.

 • John*

  al die moties om de kamer en politiek maar tot nadenken te brengen.. is het niet zinvoller om voor al die flauwekul een derde kamer in te richten? zodat het in de tweede kamer over echt belangrijke zaken kan gaan?

 • mr


  Kiesdrempel instellen van 5%. Komen dat soort partyen met zulke verstandelijk beperkte ''volksvertegenwoordigers'' weer bovendrijven: Kiesdrempel verhogen naar 10%. 

 • krulsaart

  Waar is de PvdD eigenlijk VOOR?
  Ik lees alleen maar waar ze tegen zijn.

 • eppenzolder


  We produceren kunstmest en verbranden kippenmest, wel vreemd toch.....?

 • agratax2

  @toon23. Ik kan begrijpen, waarom mensen op dit soort partijen stemmen. Het heet -progressief- en dat wil iedere moderne Nederlander zijn. Maar bovenal gaan de mensen zich identificeren met de dieren en denken dat de dieren vanuit dezelfde gevoelens leven als mensen. Dus doen we onze hond bij koud weer een jasje en sokjes aan, voeren hem met hondebrok gemaakt van worteltjes en doperwtjes vooral geen vlees.
  Het grootste probleem is mijns inziens de steeds groter wordende kloof tussen de urbane wereld en de wereld waar natuur wetten gelden van eten of gegeten worden. Er is geen stedeling of kamerlid dat zich druk maakt over torenflats vol gepropt met mensen of gezinnen met > 4 personen op 2-3 kamer flatjes al het was sovjet huisvesting. Nee dit mag / moet allemaal, maar betreft het onze landbouwhuisdieren, dan zijn deze praktijken uit den boze en moeten direct strafbaar worden gesteld zodat de bureaucratie versterkt kan worden (dit heet werkgelegenheid scheppen).

 • ed_erpel

  Blij dat ik net weer 800 ton urea heb besteld! 

 • japke33

  het is toch te zot, dat we drijfmest moeten afvoeren, en kunstmest weer mogen aankopen. In principe hebben ze hier een heel klein beetje gelijk. (Moeilijk toe te geven, dat wel).

 • hooghoes

  Prima voorstel  van pvdd

 • landboer


  Nee japke ze heeft groot gelijk maar dan wel de kunstmestruimte opvullen met dierlijke mest! Het is toch van de zotte gelijk eppenzolder zegt! Maar ik denk niet dat ze het zo bedoelt en wat ze wel bedoelt weet ze zelf ook niet. (de gevolgen althans)

 • rodebaron

  Ze heeft zelf met jaap een akkerbouw bedrijf.

 • koestal

  waarom noemt ze niet het laten staan van de auto?,ze zit zeker elke dag zelf met de kont in de auto

 • ikkethuis

  Je kunt voor het milieu beter stikstof met nitrificatie remming strooien als drijfmest. De stikstof in drijfmest spoelt na een grote regenbui direct uit.
  Drijfmest is gewoon afval als je naar het bodemleven en het milieu kijkt.
  Dan heb ik het nog eens niet over digisaat en spuiwater uit luchtwassers, wat voor het bodemleven verboden moest worden.
  Belegen stalmest en compost is een totaal ander produkt en veel beter.   

 • kalkar

  Helemaal ongelijk heeft ze niet, alleen dan wel meer dierlijke mest i.p.v. kunstmest. En de tuinbouw daar heeft ze ook een punt. Schaars aardgas verstoken aan b.v. rozen die na een week de prullebak in gaan. Tsja, hoe gek kun je het maken. Ben trouwens zelf boer die verder de wereld in kijkt dan de meeste hier op deze forums.

 • melkveehouder .

  Kan aan mij liggen, maar ik vind een verbod op de productie van kunstmest in een land waar drijfmest geëxporteerd moet worden nog niet zo heel gek.
  Natuurlijk alleen als de regelgeving hieromtrent wordt aangepast. Laat ons eerlijk wezen: zolang er kunstmest moet worden geproduceerd, is er een tekort aan dierlijke  mest.

 • veldzicht

  Melkveehouder,in het partij programma van de PvdD staat dat de veehouderij met  70% terug gebracht moet worden(daarna  nog het laatste beetje)
  dus bij een verbod op kunstmest heb je straks niks om te bemesten

 • PetervanKempen


  Wat irriteert, is het volledig gebrek van wijzend vingertje partijen als de PvdD om te Denken In Mogelijkheden. Waarschijnlijk verzuren ze sneller wegens te weinig herkauwen van hun soja hapje.

  Ze heeft hier misschien wel wat idealistische doelen te pakken, maar zelfs daar kan ze in haar gestuntel geen inhoud en richting aan geven. Scharrelkip zonder kop denk ik dan....

 • melkveehouder .

  @veldzicht. Je kunt het ook omdraaien: als je geen kunstmest meer hebt om te bemesten dan heb je de mest van de veehouderij hard nodig om de plantaardige productie te stimuleren c.q. te garanderen. Laat Thieme dit maar zelf uitleggen, het is tenslotte haar partij programma.

 • beeldman

  Ik het kader van efficiëntie: PvdD pak de handschoen op. We zitten al een hele tijd te wachten op  regels om de verwerkte mest te gebruiken als kunstmest. Nu worden er miljoenen uitgegeven om, overtollige, dierlijke mest af te voeren en kunstmest aan te kopen. Daar ligt een schone taak! Maar ik ben bang dat dit niet veel kiezers zal binden......

 • juur


  Toen er nog geen kunstmest was   Lag hier 90 tot 95 braak volgens kaart van jaar1883 Moeten  we hier weer naar toe.

 • alco1

  Mensen maak je niet blij over het opschalen van mest.
  PvdD wil geen kunstmest meer, maar ook nog minder dierlijke mest.

 • Bloemestein


  Maar toch hebben ze weer alle aandacht, en daar gaat het toch om.

   

 • JanWillemNatuur

  Om voldoende voedsel te produceren voor de wereldbewoners hebben we kunstmest niet nodig. Als we meer groente, noten en fruit en minder vlees, kaas en brood gaan eten, is er al snel voldoende voedsel. Kunstmest zorgt wel voor hogere opbrengsten, maar voor 'luie' planten en lagere kwaliteit: ze bavatten aanmerkelijk minder mineralen en sporenelementen. Compost en dierlijke mest kunnen de bodem verrijken en het bodemleven stimuleren. Een levende bodem levert gezonde groente en fruit op. Bekijk het volgende filmpje eens. http://www.helphumus.nu/. Dan kunnen we gewoon afscheid nemen van de gekte van 40.000 producten in een supermarkt.

 • ohzo

  Er is voldoende voedsel op de wereld. Er is alleen een (politiek) verdelingsprobleempje. Als alle wijsneuzen nu eens de historie van de landbouw en voedselproduktie naleten, zijn we van dit ge-emmer ook weer af. Ken de geschiedenis en je weet de toekomst...

 • c.putten

  waar zijn onze belangenbehartigers die deze gekte stoppen,geen enkel realisme meer te bespeuren op gebied van mest,chemischemest aanvoeren organische mest afvoeren,leefde fortuyn nog maar ,de enige realist in de politiek van afgelopen 50 jaar.

 • PetervanKempen


  Daarom hebben die rooie rakkers hem ook laten doodschieten, hij werd te gevaarlijk. wij horen nooit wat de bedoeling was van die garage vol ingredienten voor explosieven die deze joker Volkert van der V had die hem heeft vermoord, en ook nooit meer gehoord waar ie zo goed had leren schieten. Moskau, denk ik zelf. Die delen overal Star pistolen uit met weggevijlde serie nummers. Het begon al in 1970, toen die linkse reclame makkers, zoals ook vertegenwoordigd in  de huidige fauna bescherming kliek, Marketing en reclame  leerden ( zeg maar indoctrinatie en misleiding) op de loeoemba universiteit aldaar en terloops even het kernwapens de wereld thema bedachten. Ze waren er genoeg, destijds, linkse studenten uit westerse landen waaronder Nederland! Vijanddenken wegpoetsen, vriendschapsbanden aanknopen met het oostblok, tegen fascistische imperialistische amerikanen,   je weet wel . Het proletariaat en marxisme vierde hoogtij in die dagen op de VU. Alleen Duyvendak versprak zich, van de rest die ten dele nog in de politiek zit, kun je helaas niets bewijzen. Ik ben het niet vergeten, en vergeef ze die moord op Pim Fortuin ook nooit.

 • koestal

  stop met de honger in de wereld,dan ook met kunstmest strooien

 • Gelepaprika

  wel beetje eenzijdig eten zonder verwarmde kassen, kunstmest, en transport.
  Iedere dag spruiten en bloemkool in de winter?
  Wij telen met restwarmte, heerlijke milieukeur en streekprodukt paprika's, gesloten qua water en meststoffen in een dubbel geisoleerde kas.
  Nog niet duurzaam genoeg? Hygienischer en gezonder bestaat niet.

  Je zou denken dat na de ehec CRISIS kunstmest en hygiene beter gewaardeerd zou worden. ;)

 • andrecanada


  wow zo als ik het lees  kan holland wel stopen met alles  en gewoon de wolven en ganzen het werk laten doen  ga allemaal op vacantie deze dame betaalt het wel  en laat holland maar veder zinken wat kunne zomige toch erg dom denken veel plezier op jullie trip naar de zon kost ook geen aardgas meer

   

 • remi123

  politiek wordt eens wakker! Hoe denkt men de wereld te voeden? Waar bestaat Nederland straks van? Wie wil nog melkveehouder worden? Wie gaat de ganzen, muizen, vossen, oehoes en wolven straks controleren? Drinken we straks importmelk? Wie gaat dat betalen eigenlijk?

 • koestal


  sluit de riooloverstorten

 • agratax2

  De PvdD durft niet hard op te zeggen, wat de achter liggende gedachte is van uitspraken als deze. Het aantal mensen dat de aarde bevolkt moet echt drastisch verminderen. Hoe doe je dat door te zorgen dat ze geen eten meer kunnen produceren tegen een voor de meerderheid acceptabele prijs. De achterban van partijen als PvdD en Groen Links verdienen wel zoveel, dat zij gewoon kunnen blijven eten ookal verdubblet de voedselprijs. Als de milieu fanaten hun zin krijgen en daar lijkt het steeds meer op, dan wordt de bodem vanzelf afgeboerd en keren we terug naar het drieslag stelsel, 1 jaar telen, 2 jaar rust. Doen we dit dan krijgen de GL en PvdD aanhangers hun zin: Worden onze steden overspoeld met hongerende vluchtelingen die al rovende van heinde en verre komen om bij GL en PvdD >gast aan tafel< te zijn.

 • koestal

  ach ,het voedsel komt gewoon uit de winkels,verder denkt ze niet

 • agratax2

  @kalkar26. je hebt gelijk het is van de zotte gas verstoken om bloemen te telen. Doen we dit niet dan vliegen we de bloemen in uit de tropen, kost ook een sloot energie en het resultaat is hetzelfde na een week zijn ze groenafval voor de biovergister voor biogas om weer nieuwe bloemen mee te telen. De wal zal het schip keren, nadat hegrootste deel van wereldbevolking verarmd is, ten gunste van nu kapitalkrachtigen die nu de wereld economie reeds beheersen.

Laad alle reacties (50)

Of registreer je om te kunnen reageren.