Home

Nieuws

Protest tegen mestverwerking in Brabant

Den Bosch - Vrijdagochtend protesteerden actiegroepen bij het Brabants provinciehuis in Den Bosch tegen mestverwerking. Zij overhandigden 1.100 handtekeningen van tegenstanders aan landbouw-gedeputeerde Yves de Boer.

De boze burgers willen de komst van mestverwerkingsinstallaties in hun omgeving tegen houden. Zij zijn bang voor de mest omdat het ziekteverwekkend zou zijn en stinkt. De actievoerders zijn tegen de komst van een mestverwerkingsinstallaties in Asten en Landhorst. Het bedrijf Kovemi wil jaarlijks in Asten 80.000 ton mest gaan verwerken. Mestcoöperatie MACE wil 500.000 ton verwerken in Landhorst.

De Boer heeft toegezegd met de tegenstanders in gesprek te gaan.

Ook nabij Odiliapeel, langs de provinciale weg N264 zijn op een bedrijventerrein drie mestverwerkingsinstallaties gepland. Een vergistingsinstallatie van Smits is er al gevestigd. Het loonwerk- en akkerbouwbedrijf Peters staat op het punt een vergunning te krijgen voor een fabriek waar jaarlijks 200.000 ton drijfmest verwerkt mag worden. Albers BV uit Landhorst, eigenaar van het terrein waar Ferm-o-Feed tot 2011 kippenmest verwerkte, onderzoekt de mogelijkheid om er een verwerkingsfabriek voor varkensmest te vestigen.

Het terrein wordt in de Brabantse media en door tegenstanders 'mestboulevard' en 'Brabantse strontas' genoemd. De SP heeft deze week schriftelijk vragen gesteld aan GS over de komst van de 'mestfabrieken'.

Gedeputeerde Staten (GS) heeft met instemming van Provinciale Staten in 2014 bepaald dat grootschalige mestverwerking mag plaats vinden op bedrijventerreinen. In het buitengebied mag enkel op het boerenerf eigen mest verwerkt wordt en dus kleinschalig. In Brabant mag geen mest van buiten de regio worden verwerkt, bepaalde de Brabantse Staten. Als een gemeente geen vergunningen wilt afgeven voor mestverwerkingsinitiatieven, zal GS in gesprek gaan. Brabantse veehouders moeten dit jaar van de overheid 50 procent van hun mestoverschot verwerken. Tegenstanders willen de veehouderij niet faciliteren met mestverwerkingsinstallaties.

Of registreer je om te kunnen reageren.