Home

Nieuws 4 reacties

Pachtconflict aan oppervlakte in Tweede Kamer

Den Haag - Het conflict tussen pachters en verpachters over veranderingen in het pachtstelsel werd woensdag pijnlijk blootgelegd tijdens een hoorzitting van de Tweede Kamer.

Erik Somsen van de Federatie van de Federatie Particulier Grondbezit en Piet van Eijk van de Bond van Landpachters en Eigen Grondgebruikers vochten over de hoofden van de toehorende Kamerleden van CDA, VVD, PvdA en SP om hun gelijk.

De onderlinge tegenstelling leidde tot een hartgrondige oproep van CDA-Kamerlid Jaco Geurts om toch vooral weer om tafel te gaan zitten. Hij herhaalde zijn opmerking dat bij een politieke beslissing geen van beide partijen krijgt wat hij wil. "U kunt er beter zelf uitkomen."

Het conflict spitst zich toe op de vraag hoe bestaande reguliere pachtovereenkomsten onder een nieuw pachtregime moeten worden voortgezet. Doel van het nieuwe pachtregime is te komen tot bestendige pachtovereenkomsten, die recht doen aan de wens tot continuïteit, maar tegelijkertijd ook een redelijke pachtprijs voor pachter en verpachte opleveren.

Somsen zei tijdens de hoorzitting dat de verpachters en pachters mans genoeg zijn om zelf tot overeenkomsten te komen. Piet van der Eijk noemde het onbegrijpelijk dat de rechten van bestaande pachters niet gerespecteerd zouden worden.

Hij had aanvankelijk vertrouwen in een goede uitkomst met het overleg met de pachters, zei Van der Eijk. Volgens hem heeft staatssecretaris Dijksma de verpachters in een comfortabele onderhandelingspositie gezet.

De Tweede Kamer zal volgende week niet over de pacht verder praten. Er komt eerst een schriftelijke vragenronde.

Laatste reacties

 • info36

  Het is een zware schande en gebrek aan visie dat waar in het verleden hard voor geknokt is, namelijk de rechten van de pachter, dat die nu zonder blikken of blozen over boord gegooid worden.
  Die rechten waren en zijn niet voor niets nodig, want het grootkapitaal staat altijd klaar om het kleinkapitaal uit te persen.
  Ook wel moderne slavernij genoemd.

 • Jan van het Zand

  We gaan rekenen.
  Het spaargeld op de bank levert momenteel 1% rente op. Bij een pachtprijs van € 600 per ha omzetten in een rente van € 600 per ha kun je € 60.000 per ha betalen. De aflossing is bezitsvorming en rekenen we daarom niet mee.
  Er worden pachtprijzen per ha betaald tussen de € 1.000 en € 2.000 per ha per jaar. Dit is dan wel de geliberaliseerde pacht.
  De verpachter kan beter de grond verkopen aan de pachter. En de pachter wordt er niet zwaarder door belast als ie gaat kopen.
  Probleem voor de verpachters: Ze willen juist grond bezitten, omdat het vermogen in de grond gemiddeld jaarlijks een stijging laat zien.
  Conclusie: De verpachter ziet jaarlijks het vermogen in de grond stijgen, én wil ook jaarlijks een hoger inkomen uit grond.
  De verpachter is daarmee inhalig en egoïstisch. Hij ontvangt geld middels de pachtprijs en de grond wordt optimaal in conditie gehouden door de pachter(geen kosten voor verpachter) zonder dat deze aanspraak kan maken op de jaarlijkse waardestijging van de grond.
  Advies: Als de pachter meer voor de grond moet betalen middels hogere pacht, dan heeft de pachter ook recht op een deel van het vermogen in de grond.

 • pinkeltje

  Dus de pachter is niet inhalig en egoïstisch?

 • Jan van het Zand

  De pachter wil met het gebruik van grond een inkomen verdienen. Dat is voor de belegger in grond niet de hoofdzaak, maar maakt daar wel een hoofdzaak van om de pacht te verhogen, maar niet de vermogensstijging te willen delen met de pachter, die de grond wel zonder kosten voor de pachter onderhoudt. Door het gepleegde onderhoud des pachters, blijft de waarde van de grond op peil.

Of registreer je om te kunnen reageren.