Home

Nieuws 14 reacties

"Nederland dupe van efficientie in GLB"

Den Haag - Nederland wordt in het gemeenschappelijk landbouwbeleid de dupe van zijn efficiëntie. Dat stelt Europarlementariër Jan Huitema (VVD) met zoveel woorden.

Huitema reageert op de oproep van Europees landbouwcommissaris Phil Hogan om ideeën voor vereenvoudiging van het systeem te komen. Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft ook op die oproep gereageerd. Zij wil onnodige belemmeringen wegnemen, meer aan de lidstaten zelf overlaten, de regels verduidelijken en de kosten van controle en uitvoering verminderen.

Huitema zegt dat  Nederland juist beloond zou moeten worden voor de stappen die hier gezet zijn op het gebied van mestbenutting, dierenwelzijn en luchtkwaliteit. "Per kilo agrarisch product is de milieu-impact van de landbouw in ons land het laagst."

Dat zou moeten worden beloond, vindt hij. "Maar het tegenovergestelde is het geval. Omdat bij ons elke vierkante centimeter landbouwgrond telt, is de grondgebonden vergroening nergens in Europa zo duur als bij ons."

Hij zegt dat Europees landbouwcommissaris Phil Hogan coulant moet omgaan met de invulling van het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid.

 

Lees ook de blog van Jan Huitema hierover.

Laatste reacties

 • Jongman

  Huitema heeft gelijk. Nu nog meer medestanders. Hup LTO!

 • Barnie

  Helemaal mee eens!!

 • joohoo

  Ik had begrepen dat Dijksma met extra en aanvullende vergroeningseisen de zaak had opgeleukt.

 • no-profile-image

  Het oorspronkelijke cie voorstel was simpel en onder druk van flexibiliteit door landbouwlobby zelf ingewikkeld gemaakt. Daarbij je KUNT als boer EU subsidie krijgen. Als legitimatie voor ruim 58mrd EU-landbouwsteun moet 17,4mrd besteed worden aan groene doelen. Wanneer vergroening zo moeilijk is hevel het onbenutte vergroeningsgeld over naar de tweede pijler voor boeren die wel willen werken aan agro biodiversiteit en milieu kwaliteit. Zij zijn bij de volgende reform de legitimatie en afweging om als belastingbetaler nog überhaupt steun te geven ipv naar innovatie, werkgelegenheid, etc.
  Huitema: 'Per kilo agrarisch product is de milieu-impact van de landbouw in ons land het laagst'. In het verleden gesponsord door kunstmestindustrie nu EP-rapporteur voor NEC directive over plafonds luchtkwaliteit. Met een EU-landbouwaandeel van 50% in methaanemissie (nauwelijks gedaald sinds 2002) en 95% in ammoniak, 95% terugloop van boerenlandvogels sinds de jaren 60 en het nagenoeg verdwijnen van kavelgrensbeplantingen op landbouwpercelen is milieu-impact ongekend. Binnen de EU heeft NL het laagste percentage boerenland onder beheer voor biodiversiteit. En dus een grotere opgave dan andere landen. Melkveehouders die in 5 jaar groeien van 16 naar 22.000kg/ha melk kan niet zonder milieu impact.
  Ondernemen is mooi, agrarisch ondernemen mooier. Maar steeds groter, intensiever, meer vreemd vermogen, minder marge en meer collega's die stoppen. Misschien is vergroenen niet onverstandig.

 • Zuperboer

  @naamloos: Die laatste alinea bekt goed, maar bevat veel zaken die per individuele situatie uiteenlopen. Meer vreemd vermogen per bedrijf kan minder vreemd vermogen per kg afgeleverde melk betekenen, goede managers halen ook meer marge, er stoppen de laatste jaren steeds minder melkveehouders en 1 ding is zeker: elke vierkante meter die vergroend wordt betekent 0 kgds ruwvoer en dientengevolge 0 kg produktie. Nederland is geen oerbos, Nederland is het meest vruchtbare stukje grond van de hele EU met het meeste vakmanschap per vierkante meter anders waren we nooit gekomen waar we nu zijn. Mestnormen zijn al gigantisch teruggesnoeid. Ik stel voor vanaf nu koppelen aan de CAO-lonen in de zuivelindustrie (2014 = 100). Investeer direkt in een goed meetsysteem voor grondwaterkwaliteit en ga resultaten meten en belonen. You only need the results. Stop boeren zwartmaken.

 • Sjmens

  @naamloos, wanneer dringt het door dat je NL niet kan vergelijken met de meeste EU landen qua natuur, biodiversiteit, intensiteit. Kijk naar de grond, de bodem en hoe dit land in cultuur is gebracht. Elke cm2 hier is bruikbaar in tegenstelling tot andere landen waar er grond niet of ongeschikt is en automatisch dus meer natuur en biodiversiteit is. (Voorbeeld Italië: de povlakte is zo intensief en monocultuur, maar daar hoor je niemand over omdat zuid Italië natuurrijk en biodivers is. Als we een grens om de Povlakte trekken voldoen die aan geen enkele regel. NL heeft geen Zuid-Italië. Waarom wel die in mijn ogen overtrokken regels?) Je kan appels en peren nu eenmaal niet met dezelfde maat meten. Tot mijn teleurstelling gebeurt dat door generiek Europees beleid wel, waardoor we juist Europees meest geschikte landbouwgrond naar de bliksem aan het helpen zijn!!!

 • g.g

  verkiezingspraatje.......maar klopt wel

 • g.g

  Ben nog steeds lto lid ,maar overweeg hiermee te stoppen....
  Je hoort niemand.

 • aardappelboer

  Nou ik vind het allemaal maar ingewikkeld, ik teel hoofdzakelijk aardappelen door veel grond te ruilen of huren, nu wordt ik gedwongen om andere gewassen te telen die voor mij minder opbrengen en daarnaast moet ik 25ha groenbemester zaaien voor 1 oktober terwijl de meeste aardappelen in oktober gerooid worden. Verder krijg je geen extra bemestingsruimte om die groenbemester te laten groeien, dus komt van dat gewas niks terecht. Conclusie: veel extra kosten en werk en geen voordeel voor de natuur, wat zeg ik eerder een nadeel als je kijkt naar brandstof uitstoot, zaaizaad wat geproduceerd moet worden,doodspuiten groenbemester etc.

 • gjcamps

  EU regels en regelingen maar bij elke landgrens houd het op. NL grond is te duur voor extensivering, beter de natuur die er is beschermen zoals de Karpaten in Roemenie.

 • veldzicht

  gjcamps #10,maar dan hebben onze ambtenaren en natuur beheerders geen werk meer,dat is ook wat.

 • Gerardone

  zuperboer lees het verhaal van Joohoo beter en denk verder na
  joohoo heeft het bij het juiste eind
  zuperboer zit nog steeds in het waanidee wat ons is overgoten door opleiding overheid en voorlichters
  Steeds meer productie tegen steeds minder marge en uiteindelijk tegen minder loon tegenover meer uren en zeker veel minder koopkracht ten opzichte de jaren hiervoor
  de boeren moeten zich goed afvragen wie subsidieert wie wie heeft baat bij al die export meer meer meer groot gaat dood altijd al geweest en zuperboer je bent alleen daar gekomen waar je nu bent omdat je gesubsidieerd bent door de stoppers die je verboden hebt om te produceren waardoor je niet tegen de wereldmarkt prijs hoefde te produceren en nu wil je weer laten subsidieeren door de niet investeerders je bent zelf die financiering aan gegaan los die zelf af op je eigen kracht

 • Koos

  Ik denk dat we maar eens moeten overwegen de hele subsidiering te stoppen. Zeker zoals het nu gebeurt heeft het enkel een grondprijs opdrijvend effect en de overheid heeft ons met de toeslagen in de tang. Weg met de landbouw subsidies is even slikken maar went snel en geeft ons veel vrijheid.

 • Gerardone

  Helemaal mee eens Koos

Laad alle reacties (10)

Of registreer je om te kunnen reageren.