Home

Nieuws

Meting bodemgebruik voor EU-statistieken

Münster – Deze zomer wordt op ruim 2.200 punten in Nederland het bodemgebruik in kaart gebracht voor EU-statistieken. De Duitse firma Eftas Fernerkundung uit Münster is van begin mei tot en met eind augustus bezig met de uitvoering in Nederland.

Het in kaart brengen van het bodemgebruik is onderdeel van het EU-programma Lucas. Dat is in 2015 gebaseerd op 273.000 karteringspunten(topografische punten voor het maken van kaarten) in alle EU-lidstaten die willekeurig worden gekozen. Daarbij is er wel op gelet dat alle landbedekkingen (akker, grasland, bos, water, straten, bebouwd gebied) zijn vertegenwoordigd. Ter plekke registreren de karteerders landbedekking, landgebruik, irrigatiemethode en landschapselementen.
Bij 10 procent van de punten is een bodemmonster gepland. Dit monster is bedoeld voor het actualiseren van de Europese bodemkaart en voor de analyse van het aandeel organische koolstof in de bodem. Eftas wijst nadrukkelijk op het onafhankelijke en puur statistische karakter van de werkzaamheden. De in het veld gedocumenteerde gegevens worden volstrekt anoniem verwerkt en mogen niet gebruikt worden buiten de genoemde Europese statistieken, aldus Eftas.
De vorige Lucas inventarisatie vond plaats in 2012. Uitgebreidere informatie en resultaten van eerdere LUCAS-campagnes zijn te vinden op de officiële Lucas website.

Of registreer je om te kunnen reageren.