Home

Nieuws 3 reacties

Mansveld kan asbestschade niet verhalen

Den Haag – De overheid kan de kosten van het saneren van met asbest vervuilde locaties niet verhalen op de producent Eterniet. Dat is de conclusie van de Landsadvocaat.

De overheid (provincies, gemeenten en rijk) hebben in de afgelopen jaren ruim 3.500 locaties gesaneerd. Op die plekken was asbest gebruikt als erf- of wegverharding. De totale kosten daarvan bedroegen ongeveer €150 miljoen.

De Tweede Kamer heeft in 2011 gevraagd of het mogelijk is de kosten van de sanering te verhalen op het bedrijf Eternit (gemeente Hof van Twente). Staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu) zegt dat de juridische beoordeling van die vraag tot de conclusie leidt dat een rechtszaak tegen Eternit zeer weinig kans van slagen heeft. Dat heeft onder andere te maken met de ingewikkeldheid van de procedures, de lange termijn die verstreken is sinds de asbest in het milieu is gebracht en het grote aantal verschillende locaties waar asbest is toegepast.

Als de staat een eventuele procedure zou winnen, is de kans nog klein dat de kosten ook daadwerkelijk teruggevorderd zouden kunnen worden. Dat was echter geen reden om van een procedure af te zien, omdat van een rechtszaak een voorbeeldwerking zou kunnen uitgaan.

Mansveld heeft eerder deze maand aangekondigd dat asbestdaken vanaf 2024 verboden zijn. In de agrarische sector is naar schatting 90 miljoen vierkante meter asbestdak. Voor de sanering van asbestdaken stelt Mansveld een subsidieregeling open met ten minste €75 miljoen.

Jaarlijks wordt bij ongeveer 540 mensen asbestkanker vastgesteld. De patiënten kunnen beroep doen op een regeling via het Instituut Asbestslachtoffers.

Laatste reacties

  • leftturn

    maar liefst 80 cent per m2, lopen we niet over van de ambitie?

  • info36


    De overheid heeft destijds toch asbest toegelaten! Zijn zij niet verantwoordelijk dan?

  • Jan Veltkamp


    De overheid heeft asbest niet alleen toegelaten maar met subsidies zelfs gepromoot. Dus als er een rechtzaak moet komen dan in ieder geval tegen de instanties die het toedertijd goedgekeurt hebben. Overigens he ik op de lagere school (begin jaren 60) bij aardrijkskunde al geleerd van de asbestmijnen in Z.Afrika en het gevaar van longaandoeningen voor de mensen die daat werkten. De regering kan zich niet aan het feit dat het gevaar onbekend was.En daarom komt er ook geen rechtzaak.

Of registreer je om te kunnen reageren.