Home

Nieuws

Lakeman daagt Rabobanken om swaps

Utrecht - Financieel activist Pieter Lakeman gaat lokale banken van de Rabobank dagvaarden. Ze zijn volgens hem aansprakelijk voor schade die ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (mkb) lijden als gevolg van bij de banken afgesloten renteswaps.

Swapschade, het bedrijf van Lakeman, daagde eerder al ABN Amro voor de rechter wegens de verkoop van deze ingewikkelde financiële producten. Omdat zich ook steeds meer gedupeerde Rabo-klanten bij hem melden, heeft Lakeman zijn actie nu verbreed. De dagvaardingen gaan in april de deur uit.

De renteswaps waren bedoeld om de risico's van rentestijgingen af te dekken. Maar veel mkb'ers zijn in de problemen geraakt omdat ze verlies lijden op de renteswaps. Lakeman verwijt de Rabobanken en ABN Amro de ondernemers te hebben misleid bij de verkoop van de renteswaps. Hij onderzoekt nog of er ook strafrechtelijke aspecten aan de zaak zitten.

Inmiddels hebben zich bij Swapschade zo'n 130 mkb-ondernemers aangemeld, waaronder enkele beursfondsen. Hun gezamenlijke schade schat Lakeman op ongeveer €80 miljoen. Het is nog niet bekend wanneer de zaken voor de rechter komen.

De Nederlandse bankensector hangt mogelijk zo'n €10 miljard aan claims boven het hoofd vanwege zogeheten rentederivaten die zijn verkocht aan het mkb. Volgens Lakeman bedraagt de totale schade die te wijten is aan Rabobank, circa €5 miljard.

Dat Lakeman niet bij Rabobank Nederland aanklopt maar bij de lokale banken van het concern, is omdat de vestigingen waar de gedupeerde mkb-bedrijven hun swapcontracten afsloten formeel onafhankelijk opereerden.

Of registreer je om te kunnen reageren.