Home

Nieuws 1 reactie

Kankeronderzoek glyfosaat onder vuur

New York – De populaire herbicide glyfosaat en de insecticiden malathion en diozinon zijn waarschijnlijk kankerverwekkend, aldus IARC, de afdeling voor kankeronderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie. Nog eens twee andere insecticiden zijn door IARC geclassificeerd als mogelijk kankerverwekkend. Uitvinder Monsanto en de belangenorganisatie voor agrochemische bedrijven Ecpa zijn het met de conclusies oneens.

Glyfosaat geldt als een van de meest gebruikte bestrijdingsmiddelen wereldwijd. In Nederland wordt het middel toegepast bij de teelt van onder meer granen, veldbonen en suikerbieten en vernieuwing van grasland. Het wordt in de Verenigde Staten, Brazilië en Argentinië op enorme schaal gebruikt omdat hier genetisch gemodificeerde zaden worden vermarkt van planten die tegen de onkruidverdelger bestand zijn.

Onder de naam Roundup op de markt

Monsanto bracht het middel in de jaren zeventig onder het handelsmerk Roundup op de markt. Het laatste commercieel relevante patent verviel in 2000 en tientallen bedrijven verkopen tegenwoordig glyfosaat. IARC schreef zijn conclusies op in het tijdschrift The Lancet Oncology. De classificatie die glyfosaat van IARC krijgt, is dezelfde als voor anabole steroïden en wisselend werken in dag- en nachtdiensten.

Kijken naar wijze van toepassing

De gegevens worden meegenomen in een nieuwe evaluatie van de toelating van glyfosaat in de EU, aldus de Europese voedselveiligheidsautoriteit Efsa. Ecpa-directeur-generaal Jean-Charles Bocquet zegt in een reactie dat de conclusie van IARC volledig is gebaseerd op de stofspecifieke eigenschappen. De toxicologie schrijft voor dat ook naar de wijze van toepassing moet worden gekeken.

Onderzoek naar de gezondheid van boeren toont volgens Bocquet aan dat gebruik ongevaarlijk is. De Fransman benadrukt dat het gebruik van glyfosaat herhaaldelijk door de zwaarste reguleringsinstanties wereldwijd, namelijk de VS en EU, is onderzocht en toegestaan. Er is volgens hem door IARC uitgegaan van bestaande onderzoeksgegevens die allang in veiligheidsbeoordelingen zijn meegenomen.

Eén reactie

  • Paul De Proft

    Sedert het eerste jaar dat Roundup gebruikt werd heb ik nooit enig medisch of ander probleem ontmoet, nooit ziek van geworden of van gestorven, doch alleen activisten welke tegen alles zijn met cafepraat hadden problemen !!! en inderdaad mensen met alcohol problemen worden ziek en sterven dagelijks, doch daar heb ik die activisten nog nooit over gehoord !!! Toch een raar volkje !!! Wie kan ze ernstig nemen ???

Of registreer je om te kunnen reageren.