Home

Nieuws 7 reacties

Kamer stuurt Dijksma spervuur aan vragen over melkveewet

Den Haag – De oppositiepartijen in de Tweede Kamer hebben na het debat in de Eerste Kamer over de melkveewet vijf pagina's schriftelijke vragen ingediend over de uitlatingen van staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken.

De Kamerleden zetten grote vraagtekens bij de uitingen van Dijksma dat de reikwijdte van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) die de grondgebondenheid in de melkveehouderij moet regelen over het hele jaar 2015 strekt. De partijen hebben vooral vragen over de juridische houdbaarheid van haar uitlatingen.

"Dijksma moet zeer snel opheldering geven over wat ze nu wil met de melkveewet. Haar, volgens mij onbezonnen, uitspraken over onder andere "terugwerkende kracht van de wet in de Eerste Kamer geven verwarring in de sector en de politiek. Het gesol met zo'n belangrijke sector door het VVD/PVDA kabinet moet stoppen", zegt CDA-Kamerlid Jaco Geurts.

SGP vindt het niet acceptabel dat Dijksma de aanvullende begrenzing al voor 2015 van kracht wil laten worden. Boeren hebben met het oog op de mei-telling volstrekt onvoldoende tijd om door eventuele verwerving van extra gronden aan de aanvullende begrenzing te voldoen. "Zo gaan we niet met ondernemers om", pleit SGP voor invoering per 2016. "Dat betekent niet dat ondernemers die in 2015 zonder grond uitbreiden in 2016 onder aanvullende begrenzing uit kunnen komen. Dan zullen ze er alsnog aan moeten voldoen. Het geeft ondernemers wel meer tijd om op aanvullende begrenzing in te spelen", aldus SGP.


Ook Carla Dik-Faber van de ChristenUnie (CU) is zeer verbaasd over de uitingen van Dijksma. Zeker omdat de staatssecretaris in haar brieven steeds schreef dat de beperkingen pas zouden gelden als de AMvB van kracht zal worden. CU heeft vragen bij de juridische mogelijkheden om de AMvB met terugwerkende kracht te laten gelden, of dit mogelijk claims van melkveehouders zal opleveren, en of dit allemaal nog in 2015 uitvoerbaar zal blijken. "De staatssecretaris lijkt de regie kwijt", constateert de partij.

De SP vindt de hele gang van zaken een juridisch wangedrocht. De partij wil dat de grondgebondenheid zo snel mogelijk geregeld wordt met een spoedwet of anderszins. "Dijksma zegt de hele tijd dat het goed komt en dat de Kamer zich geen zorgen hoeft te maken, maar ze levert niet. Door het gestuntel van Dijksma heerst er grote verwarring in de sector. Dat is een slechte zaak", vindt de SP. Ook GroenLinks en PvdD hebben vragen gesteld.

Helma Lodders (VVD) wil pas reageren als de AMvB naar de Kamer is gestuurd.

Laatste reacties

 • rmw

  Als de verkiezingen voorbij zijn zal Dijksma ineens wel tevoorschijn komen met de AmvB. Wat wordt de noodrem? Dat blijft de grote vraag. Dat zullen toch echt wel melkveerechten zijn, vast nog wat gesteggel over de referentiedatum...

 • M.harmsen

  en wat doet Lodders, weer helemaal niets. Als zij in december gewoon met de moties van het cda was meegegaan, was alles al geregeld. Dan telt grond in eigendom of via een duurzame grondrelatie mee. Zelfs mest voer overeenkomsten zouden dan mogen mee tellen waardoor de invulling van de grondgebondenheid voor iedereen acceptabel was geregeld. Kun je gewoon via de gecombineerde opgave opgeven. zo moeilijk is het allemaal niet. 

  Nee lekker de boel onduidelijk laten, drijft de grondprijzen onnodig op en houdt iedereen in onzekerheid. 


 • koestal

  De agrarische export was afgelopen jaar zo,n 80 miljard Euro,Dijksma behandelt de landbouw alsof ze met kinderboerderijen te maken heeft,ze heeft blijkbaar weinig met economie

 • Foxxy

  paar simpele vragen erbij :

  1. wie helpt mij straks bij het invullen van de Meitelling? 
  2.Wie ondersteunt mij met het uitvoeren er van? (liefst tegen gereduceerd tarief) 
  3.(Waarschijnlijk de meest belangrijke!!) Wie zijn er allemaal wel niet nodig om te controleren of wij boeren niet een foutje hebben gemaakt bij het invullen!!   Straks meer controleurs dan boeren! 

 • Burnetti

  Onbehoorlijk hoe lang Dijksma deze maatregel uitstelt. Niet uit te leggen of te snappen. Kiezers hebben een duidelijk signaal afgegeven richting haar partij.

 • wmeulemanjr1

  <span style='text-decoration: underline;'>Komen</span> de stallen straks niet meer vol??

 • Jan van het Zand

  Elke inwoner erbij in Nederland zal de import van mineralen in Nederland verhogen.
  Elk dier erbij in Nederland zal de import van mineralen in Nederland verhogen. 
  Er is geen quotum op het aantal inwoners in Nederland. 
  Er is geen quotum op het aantal huisdieren dat een Nederlander in en om zijn huis mag houden.  Er ziet bovendien geen enkel bestemmingsplan op toe om het aantal huisdieren te beperken of misschien wel te verbieden in sommige woonwijken of winkelcentra. 
  Indirect is er een quotum voor het aantal landbouwhuisdieren in Nederland. Daar moet o.a. de mestwetgeving voor zorgen. 
  Het is en was immers de bedoeling van de mestwetgeving om de mineralenbalans in evenwicht te brengen in Nederland. Het is bekend wat er aan mineralen op de landbouwgrond mag worden gebracht. Het meerdere moet geëxporteerd worden.
  Ongebreidelde groei van de melkveehouderij gaat ten koste van andere landbouwsectoren in Nederland.
  Nederland wordt saai als het voor 80% uit grasland bestaat en voor 20% uit maisland.

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.