Home

Nieuws 16 reacties

Jonge niet-boeren willen aan de slag in de landbouw

Den Bosch - Jongeren zonder boerenafkomst moeten makkelijker aan de slag kunnen als bedrijfsopvolger.

De agrarische sector is te gesloten voor nieuwkomers van buiten de sector waardoor innovaties in de landbouw niet of onvoldoende van de grond komen. Dat schrijven CDJA (jong CDA), DWARS (jong Groenlinks), PINK (jong Partij voor de Dieren), BAJK, Young Food Movement, Democraten (jong D66). Zij hebben een visiedocument geschreven op de toekomst van de landbouw. De landbouw in Brabant is gebruikt als uitgangspunt.

De jongeren maken zich zorgen om de vergrijzing in de landbouw en de toenemende weerstand van burgers tegen de (intensieve) veehouderij. Jonge ondernemers spelen een belangrijke rol in het leggen van (nieuwe) verbindingen, schrijven de samenstellers van het pamflet. Nieuwe toetreders, veelal jongeren die zijn opgegroeid in een netwerksamenleving met sociale media, hebben een natuurlijke houding die verbindend is, aldus de jonge politici.

Behalve dat de agrarische sector jonge buitenstaanders meer moeten toelaten, streven zij naar een landbouw met een gesloten mineralenkringloop en een sector die energie produceert in plaats van gebruikt. Ook zullen boeren zich ontwikkelen tot natuurbeheerder, wat een nieuw verdienmodel oplevert.

De jongeren pleiten eveneens voor het afbouwen van de subsidies en vinden dat ondernemers hun eigen broek moeten kunnen ophouden. Maar dan moeten consumenten ook hun verantwoordelijkheid nemen en een eerlijke prijs gaan betalen voor de producten uit de landbouw.

Woensdag bieden de jonge politici het document aan aan Wim van de Donk, commissaris van Koning van Noord-Brabant, Statenleden, ZLTO en milieuorganisaties. Het document moet als uitgangspunt dienen voor toekomstig landbouwbeleid in de provincie.

Laatste reacties

 • John*

  goeie visie!

 • agratax2

  Weten deze mensen wel Waarom er geen opvolgers zijn? Zijn ze zich bewust van het feit dat voor mensen van buitenaf overname alleen mogelijk is als er een rijke familie achter deze jongeren staat. Ze doen als of zij weten hoe landbouw bedreven moet worden en de huidige overname kandidaten een stel conservatieve pummels is, die voort borduren op de landbouw van opa en pa. M.a.w. geen weet hebben van vernieuwing en als ze het al weten er willens en wetens niet aan beginnen. Het idee ruikt naar politiek idealisme en de mogelijkheid 'Hoe krijgen we als burgers het boeren kapitaal in handen'. De grond is nog de enige rijkdom die de stedeling het platteland niet heeft kunnen afnemen door de eeuwen heen.

 • pinkeltje


  Politiek allemaal heel correct. Vooral die eerlijke prijs die de cosument moet gaan betalen. Maar ja, wat moet je anders gaan vertellen wanneer je warm loopt voor een mooie plek op het pluche.

 • LUCTOR


  agratax2 Kan me volledig bij je aansluiten, ook al zou je je bedrijf voor niets door willen schuiven om het in stand te houden moet er toch met de fiscus afgerekend worden of een maatschap construktie aan vooraf gegaan zijn.

  Ik weet niet in welke leeftijds catagorie deze jongeren zijn die dit visiedocument uitbrengen zou het basis onderwijs zijn oke dan is het leuk maar zouden ze voortgezet onderwijs volgen dan wordt mijn vermoeden over het tegenwoordige onderwijs bewaarheid dan is er ook maar geen greintje fiscale en commerciële kennis aanwezig ook niet vanuit hun achterban.

  Er zou beter een visiedocument geschreven kunnen worden hoe de fiscale regelgeving aan te passen om bedrijfsopvolging aantrekkelijk en mogelijk te maken voor jongeren die passie hebben met de agrarische sector en geen pecunia achtergrond hebben. Toont ook aan dat hun achterban geen competentie heeft over dit soort aspecten. 

 • brutus71

  Wishfull thinking on uitvoerbaar

 • koeboertje

  Een dubbelle moraal van deze partijen ,ze hebben jaren lang het de landbouw zo moelijk gemaakt , dat menig bedrijfsopvolger bij de beslissing op het punt van overname is afgehaakt!
  In dat geval wordt de grond en rechten door de ouders verkocht aan de uitbreiders.

  Deze linkse partijen hebben dus zelf de schaalvergroting waar ze tegen ageren gestimuleerd .

  Wel een goed idee , er zijn veel mooie bedrijven die geen opvolger hebben en het is zonde dat deze staken

 • Mozes

  @agratax2 en @LUCTOR, jullie slaan allebei de spijker op de kop.

  Een verdienmodel op basis van natuurbeheer???

  <em>'Jongeren die zijn opgegroeid in een netwerksamenleving met sociale media....'
  </em>Gaan jongeren op het platteland niet naar school, hebben zij geen netwerken en sociale media? Welk beeld hebben de kinderen die deze visie opgesteld hebben eigenlijk van de mensen op het platteland? 

  <em>'Consumenten moeten een eerlijke prijs gaan betalen'. </em>Weten deze kinderen dat 70% geëxporteerd wordt waardoor de Nederlandse consument maar een beperkte invloed heeft op de prijs? 

  De kinderen die deze visie opgesteld hebben gaan er blijkbaar vanuit dat boeren zich niet genoeg aanpassen aan hun idealen omdat ze niet flexibel genoeg zijn of de wensen van de samenleving niet begrijpen. Als er maar jongeren van buiten de landbouw de sector binnenkomen zullen de idealen van deze kinderen wel gerealiseerd worden? 
  Hebben deze kinderen voldoende kennis van landbouw om de economische, politieke en landbouwkundige beperkingen te kennen? Hoe reëel is het om te denken dat mensen van buiten wel kunnen realiseren wat de huidige mensen niet kunnen realiseren? 

 • boerrick

  Laat die jongeren eerst maar een tijdje meewerken(echt meewerken, 7 dagen lang), ben benieuwd hoeveel idealisten er dan nog overblijven.

 • flyinghollander

  Boerrick waarom zou dat moeten afschrikken?

 • agro1


  bedrijven en bedrijfjes zat beschikbaar. niet lullen maar gewoon beginnen, dus.

 • boerrick

  Flyinghollander, denk niet dat iedere buitenstaander geschikt is om 7 ''lange'' dagen te werken. En dat het meewerken eerst maar eens een goede test is om te kijken of ze daadwerkelijk in de landbouw willen.
  Want naast een fininaciele kwestie heb je ook te maken met een lichamelijke en een geestelijke kant(dooie diertjes af en toe).

 • flyinghollander

  Idem voor kinderen van agrariers

 • W Geverink

  Ik denk dat als die personen een tijdje in de schoenen van een Nederlandse ondernemer lopen de interesse gewoon over gaat. 'How the hell can you put up with so much fucking shit!?' is de vraag die ongetwijfeld gesteld gaat worden. Ik zou mensen van buiten de landbouw die serieus zijn om de landbouw in te gaan daarom adviseren om met hun getoonde lef meteen een stapje verder te gaan. Ga naar het buitenland! Nederland is te duur, veel te vol en heeft veel te veel regels. Als je wil boeren zonder inkomenssteun, subsidies en de daaraan vast zittende overheids bemoeienis moet je gewoon meteen daar naartoe gaan waar zoiets niet bestaat. 

 • W Geverink

  @Boerrick. Het leven is te kort om zeven lange dagen te werken.  

 • boerrick

  Haha 6 lange en een iets kortere dan :p

 • Broes


  Prima! Kwaliteit en motivatie moeten voorop staan en niet afkomst. Ook in de landbouw moeten we 'out of the box' leren denken.

Laad alle reacties (12)

Of registreer je om te kunnen reageren.