Home

Nieuws

Invullen landbouwtelling duurt tot anderhalf uur langer

Vorden – Het invullen van de Gecombineerde Opgave (Landbouwteling) kan dit jaar een uur tot anderhalf uur langer duren dan vorig jaar.

Het overzetten van gegevens vanuit de opgave van percelen naar de gecombineerde opgave kent nog een paar haken en ogen volgens Igor Hoogakker, adviseur bij Flynth Adviseurs en Accountants. Ook zijn er meer vragen zoals voor de registratie van de stalsystemen en aanvullende vragen over bemesting. "Begin op tijd met het invullen",  aldus Hoogakker op een bijeenkomst van de Achterhoekse afdeling van de Bond van Landpachters en Eigen Grondgebruikers (BLHB). Volgens de adviseur zijn er nog meerdere zaken onduidelijk twee weken voor aanvang van de aanvraagperiode van 1 april tot en met 15 mei 2015.

Dit jaar is extra belangrijk vanwege de invoering van de nieuwe betalingsrechten. Volgens Hoogakker is op details nog niet alles geregeld. Bijvoorbeeld hoe het precies zit met het verplicht telen van meerdere gewassen, een van de vergroeningseisen. Ook moeten aanvragers goed opletten welek grond ze wel of niet mee kunnen tellen voor de betalingsrechten en het mestbeleid. Verder luidde zijn advies om niet af te gaan op telefonische antwoorden van medewerkers van RVO.nl. Om problemen later te voorkomen is het altijd noodzakelijk om antwoorden op vragen altijd schriftelijk te hebben.

Voorzitter Gert Harmsen van de afdeling Achterhoek verwees naar de moeizame onderhandelingen tussen pachters en verpachters over de vernieuwing van de pachtwet. Wat betreft de toekenning van de nieuwe betalingsrechten aan pachter of pachter verwees hij naar de toeslagrechten die door de rechter aan de pachter zijn toegewezen. Hij hield de aanwezige boeren voor om in ieder geval een voorbehoud te maken in overeenkomsten waarin verpachters afspraken willen maken over betalingsrechten.

Of registreer je om te kunnen reageren.