Home

Nieuws

Huitema: geen verstikkende methaanregels

Brussel - De melkveehouderij moet gevrijwaard blijven van extra Europese regels voor de uitstoot van methaan, zegt VVD-Europarlementariër Jan Huitema.

Huitema maakt namens de landbouwcommissie een kanttekening bij de plannen van de Europese Commissie om extra regels te maken voor de uitstoot van methaan.  Huitema zegt dat de land- en tuinbouw heel  goed zelf kan bepalen op welke manier een bijdrage kan worden geleverd aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.  Huitema: "De Nederlandse land- en tuinbouw kan een waardevolle bijdrage leveren aan de bestrijding van klimaatverandering." Hij stelt dat de plannen van de Europese Commissie betekenen dat koeien meer binnen moeten worden gehouden. Dat gaat ten koste van het dierenwelzijn.

Huitema zegt in een toelichting dat hij wil voorkomen dat  nu regels worden vastgesteld, waarvan de effecten op de bedrijfsvoering mogelijk pas vanaf 2030 merkbaar zijn. "We moeten voorkomen dat we dan zeggen:  hadden we dat toen maar anders geregeld."

Of registreer je om te kunnen reageren.