Home

Nieuws

Glasvezel op platteland alleen haalbaar bij centrale aanpak provincie

Groningen - De enige haalbare manier om buitengebieden toegang te geven tot snel internet is door financiële steun van overheden en andere geldschieters.

Met die steun zou er een organisatie opgericht moeten worden die een glasvezelnetwerk aanlegt in gebieden in Groningen die nu nog geen toegang hebben tot breedbandinternet. Tot die conclusie komen Koen Salemink, promovendus, en Dirk Strijker, bijzonder hoogleraar Plattelandsontwikkeling bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) naar aanleiding van een onderzoek dat zij deden op verzoek van de provincie Groningen. Woensdag is het rapport 'Next Generation Acces voor heel Groningen' aangeboden aan gedeputeerde Marianne Besselink.

In de provincie Groningen zijn ongeveer 17.000 huishoudens en 2.000 bedrijven niet aan te sluiten op snel internet. Deze adressen liggen zo ver van de bebouwde kom dat marktpartijen niet bereid zijn om daar te investeren in het aanleggen van internet via de kabel of glasvezel. Omdat snel internet een belangrijke voorwaarde is voor de leefbaarheid van een gebied, heeft de provincie de RUG opdracht gegeven om een plan te maken hoe dit ook in het buitengebied aangelegd kan worden.

Of registreer je om te kunnen reageren.