Home

Nieuws

Geen probleem door hausse Nb-vergunningen

Den Haag – De hausse aan aanvragen voor Natuurbeschermingswetvergunningen (Nb-vergunning) in onder andere Gelderland en Noord-Brabant leidt niet tot een extra claim op de ontwikkelingsruimte onder de nieuwe stikstofregelgeving (PAS) in die provincies. Dat stelt staatssecretaris Sharon Dijksma naar aanleiding van Kamervragen van Henk Leenders (PvdA).

In de provincies Gelderland en Noord-Brabant is sprake van honderden aanvragen voor Nb-vergunningen van veehouders, vooruitlopend op de invoering van het nieuwe stikstofbeleid. Die vergunningen kunnen alleen worden afgegeven als er geen sprake is van extra stikstofbelasting op Natura 2000-gebieden.

Als bedrijven de mogelijkheid hebben om met aangekochte ammoniakrechten hun eigen ontwikkelingsruimte veilig te stellen, kan dat alleen nog vóór de invoering van de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof). De vraag is of al die honderden vergunningaanvragers ook ammoniakrechten hebben verworven.

De staatssecretaris verzekert dat de nu afgegeven Nb-vergunningen geen invloed hebben op de ontwikkelingsruimte die er straks is onder de PAS voor de veehouderij. De vergunningen hebben betrekkingen op bestaand gebruik, dat al in de systematiek van de nieuwe regelgeving is meegeteld.

Als de vergunningen onder het huidige systeem niet kunnen worden afgegeven (bij voorbeeld omdat ammoniakrechten ontbreken) moet de vergunning onder het nieuwe systeem worden aangevraagd. De verwachting is dat de PAS nog voor de zomer van kracht kan worden.  Op dit moment bekijkt de staatssecretaris de ongeveer 500 zienswijzen die zijn ingebracht tegen het ontwerpprogramma.

Of registreer je om te kunnen reageren.