Home

Nieuws

Friese melkveehouders pakken erfafspoeling aan

Leeuwarden - Wetterskip Fryslân en agrarische belangenorganisaties hebben afspraken gemaakt om de verontreiniging van het oppervlaktewater door erfafspoeling in Friesland terug te dringen.

Deze afspraken zijn vastgelegd in een convenant.

Het oppervlaktewater binnen het werkgebied van Wetterskip Fryslân voldoet niet aan de Europese minimale kwaliteitseisen vastgelegd in Kaderrichtlijn Water. Door de combinatie van werkzaamheden en productverwerking vormt de agrarische sector de belangrijkste bron van erfafspoeling op het oppervlaktewater. De gezamenlijke aanpak moet er toe leiden dat de verontreiniging van het water vanaf het erf van melkveebedrijven de komende zes jaar aanzienlijk vermindert.

Op dinsdag 10 maart tekenen LTO Noord, Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), Agrarische Jongeren Fryslân (AJF) en Wetterskip Fryslân het convenant.

Of registreer je om te kunnen reageren.