Home

Nieuws 1 reactie

Europees garantiefonds voor jonge boeren

Brussel - De Europese Investeringsbank (EIB) komt met een speciaal op jonge boeren gericht garantiefonds. De EIB zal dat maandag samen met Europees Landbouwcommissaris Phil Hogan maandag 23 maart bekendmaken.

De EIB gaat nieuwe producten ontwikkelen in de vorm van leningen, garanties of aandelenfondsen (of combinaties daarvan), speciaal bestemd voor jonge boeren, op plattelandsontwikkelingsprojecten gericht op de regionale markt, korte aanvoerketens en onderzoek en innovatie op gebied van landbouw en agri-food.

Europees landbouwcommissaris Phil Hogan heeft de aandacht voor jonge boeren hoog op zijn agenda gezet. Hij vindt het van groot belang dat de vergrijzing in de landbouw wordt tegengegaan door de aanwas van voldoende jonge boeren. Met de inzet van financiële middelen moet een bijdrage geleverd worden aan de aantrekkelijkheid van het vak.

Het door de Europese Investeringsbank ontwikkelde garantiefonds is alleen toegankelijk voor boeren en ondernemers in de agrarische sector. De reden daarvoor is dat de landbouw een van de economische sectoren is, die de meeste hinder ondervindt bij het verkrijgen van financiën. "De landbouw heeft speciale aandacht nodig", zo staat in een document over de plannen, bestemd voor lidstaten en andere betrokkenen.

Het is aan de lidstaten om de fondsen beschikbaar te maken voor hun boeren. Dat kan via de regionale ontwikkelingsplannen.

Op het gebied van ontwikkeling en onderzoek wil de Europese Investeringsbank extra aandacht geven aan projecten die zich richten op verbetering van de voedselproductie, efficiënt grondstofgebruik, aanpassing aan klimaatverandering en duurzaamheid.

Hoe het garantiefonds wordt ingevuld en wie er precies een beroep op kunnen doen en onder welke voorwaarden, is nog onduidelijk.

De activiteiten van de EIB vloeien voort uit een samenwerkingsovereenkomst die de Europese Commissie en de EIB vorig jaar al gesloten hebben. De officiële presentatie van de nieuwe plannen is maandag 23 maart.

Eén reactie

  • vandenbrand

    phil, eerst nog even de grote superheffingsvis binnenhalen, daarna een visje terug geven. en van dat kleine visje blijft natuurlijk nog veel aan de strijkstok hangen.

Of registreer je om te kunnen reageren.