Home

Nieuws 3 reacties

Eigenaar Hedwigepolder daagt pachters voor rechter

Middelburg - De eigenaar van de gronden in de Zeeuwse Hedwigepolder, Gery de Cloedt, heeft de pachters van deze gronden voor de rechter gedaagd.

Na jarenlang samen optrekken tegen de ontpoldering, strijden eigenaar en pachter nu tegen elkaar. Nu de ontpoldering definitief door gaat, wil De Cloedt de natuur zelf aanleggen en beheren. Daarvoor moeten de gronden pachtvrij zijn. Een poging om hierover een akkoord te krijgen met de pachters is mislukt, waardoor De Cloedt nu via een rechtszaak probeert de pachtcontracten te ontbinden. Een aantal pachters heeft echter met de overheid al afspraken over het verkrijgen van vervangende grond, waardoor ze het pachtcontract met De Cloedt niet willen beëindigen.

De rechtbank van Middelburg doet op 24 april uitspraak.

Over de ontpoldering van de Hedwigepolder is in de politiek en in de rechtszaal veel strijd geweest. In november vorig jaar beoordeelde de Raad van State definitief dat de Hedwigepolder onder water mag worden gezet. In de polder met 600 hectare landbouwgrond komt getijde-natuur.

Laatste reacties

  • schoenmakers1

    een aantal pachters heeft al afspraken met de overheid over vervangende grond, en ze trokken samen op, ik kan dit niet rijmen

  • agratax2

    @schoenmakers1. Boeren die gezamenlijk optrekken een Utopie. Het is eenvoudiger om kikkers in een kruiwagen te houden dan boeren samen voor hun ideaal laten strijden. Als de ambtenaar suggereerd dat nu niet tekenen bij het kruisje betekent einde aanbod (vervangende grond / verhuiskosten o.i.d.) en dat aanbod komt nooit weer op tafel, tekent de boer door angst gedreven.

  • jaap72

    Die belg is van geen kant te vertrouwen eerst samen spannen met de pachters om de prijs op te drijven en nu als het rond is via een rechtzaak van de pachters af proberen te komen

Of registreer je om te kunnen reageren.