Home

Nieuws 2 reacties

EU staat Natura 2000-betaling toe

Brussel - Lidstaten van de Europese Unie hebben de mogelijkheid om boeren te compenseren die negatieve effecten ondervinden van Natura 2000-gebieden. Dat zegt Europees Commissaris Phil Hogen naar aanleiding van vragen die de Ierse Europarlementariër Brian Crowley.

De compensatie kan betrekking hebben op de beperkingen die worden opgelegd door de aanwijzing van Natura 2000-gebieden, maar ook op extra inspanningen die worden gedaan om de natuurvriendelijke landbouw te bevorderen. Lidstaten hoeven de compensatie niet te geven.

Hogan zegt dat lidstaten de verplichting hebben op grond van de Vogel- en Habitat-richtlijn gebieden aan te wijzen die bescherming behoeven. Het is aan de landen zelf om te bepalen of ze boeren die beperkt worden in hun bedrijfsmogelijkheden te compenseren. Dat kan lidstaten moeten die steunmaatregelen voorleggen aan de Europese Commissie, omdat het kan worden gezien als concurrentievervalsende staatssteun.

In Ierland zijn in het plattelandsontwikkelingsprogramma Natura 2000-betalingen gedaan aan boeren, onder meer gericht op het behoud van het leefgebied voor de blauwe kiekendief.

Laatste reacties

  • schoenmakers1

    die verplichting zou wel moeten gelden als de overheid meer aanwijzingen doet als strikt noodzakelijk

  • tikka


    Ze mogen compenseren maar het hoeft kennelijk niet. Waarschijnlijk krijgen benadeelde boeren niets of een schijntje.

Of registreer je om te kunnen reageren.