Home

Nieuws

'Duitse dierlijke productie in huidige vorm zonder toekomst'

Berlijn - De geldende standaardeisen aan het dierenwelzijn in Duitsland moeten worden opgeschroefd met als doelstelling ze naar het niveau van bijvoorbeeld de eisen van bestaande welzijnslabels of die van de biologische landbouw te brengen. Zoals de vlag er nu bijhangt hebben forse delen van de dierlijke voedingsproductie geen toekomst. Dat staat in een woensdag aan het ministerie van landbouw in Berlijn overhandigd rapport, Wegen naar een maatschappelijk geaccepteerde productiedierenhouderij, van de wetenschappelijke adviesraad voor het landbouwbeleid (WBA).

Volgens de rapporteurs zou integrale implementering van strengere standaardeisen de productiekosten met tussen de 13 procent en ruim 23 procent verhogen. Dat komt neer op in totaal €3 miljard tot €5 miljard per jaar. Voor de consument worden dierlijke voedingsproducten als gevolg daarvan 3 tot 6 procent duurder en dat is voor veel consumenten geen bezwaar, aldus de WBA.

De overheid moet zorgen voor begeleidende maatregelen in de vorm van onder meer financiële steun, want anders storten grote delen van de veehouderij in. De varkenshouderij zou met 20 tot 37 procent slinken en in de overige veesectoren (rundvlees, pluimveevlees en eieren) zou sprake zijn van een terugloop met 8 tot 16 procent. Alleen in de melkveehouderij zou weinig veranderen. Tegen die achtergrond wordt ervoor gepleit om de zaak zoveel mogelijk in EU-verband aan te pakken, zodat concurrentieverschillen worden vermeden. De terugloop kan dan minder groot uitpakken.

Of registreer je om te kunnen reageren.