Home

Nieuws 1 reactie

Dijksma: reikwijdte grondgebondenheid ook 2015

Den Haag – De reikwijdte van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) waarin de grondgebondenheid van de melkveehouderij wordt geregeld, is ook 2015.

Dat benadrukt staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken tijdens een interpellatiedebat in de Eerste Kamer over de melkveewet. PvdD-senator Niko Koffeman had het interpellatiedebat aangevraagd omdat Dijksma nog niet met de invulling van de AMvB is gekomen voor 1 maart, terwijl ze dit wel had toegezegd bij de spoedbehandeling van de wet in de Eerste Kamer.
De Eerste Kamer is vooral bezorgd dat 2015 een verloren jaar wordt voor de grondgebondenheid in de melkveehouderij. Het melkquotum wordt op 1 april afgeschaft en Koffeman en andere fracties vrezen dat melkveehouders daarna ongebreideld gaan groeien. Dijksma benadrukt dat ongebreidelde groei niet kan, omdat melkveehouders zich aan de wet verantwoorde groei melkveehouderij moeten houden en dus moeten zorgen voor verantwoorde mestafzet via plaatsingsruimte of mestverwerking.

Compenseren

Op vragen of de grondgebondenheid ook voor 2015 geldt, antwoordde Dijksma dat de reikwijdte van de AMvB ook 2015 omvat. Dat betekent dat groei in 2015 ook deels verantwoord moet worden met grond. "Voor iedere melkveehouder die in 2015 uitbreidt in zijn fosfaatproductie betekent dit dat hij een deel hiervan moet compenseren met grond", aldus Dijksma.
Zolang melkveehouders in veestapel groeien en hier geen grond voor hebben en de AMvB is nog niet van kracht, zijn ze niet in overtreding. Of dit juridisch houdbaar is en hoe dit geregeld wordt, kon de staatssecretaris nog niet zeggen. Op de vraag of het verantwoord is om melkveehouders met terugwerkende kracht iets op te leggen waarvan ze nu nog niet weten hoe het eruit gaat zien, antwoordde Dijksma dat het daarom van belang is dat er snel duidelijkheid komt over de invulling van de AMvB. Ze hoopt dit nog deze maand te kunnen geven.

Verwarring

Met de uitlatingen heeft Dijksma wel wat verwarring gezaaid. In de Tweede Kamer heeft de PvdD een debat aangevraagd over de zaak, maar opnieuw steunden VVD en PvdA dit debat niet. Anders dan vorige week steunen SGP en CDA het debat wel. Een meerderheid is er hiermee niet voor een debat. Wel is er een meerderheid voor een brief waarin Dijksma wordt gevraagd om uitleg te geven over haar uitlatingen in de Eerste Kamer.

Wanneer de AMvB van kracht wordt is nog niet duidelijk. Nadat het voorstel aan de Eerste en Tweede Kamer wordt voorgelegd moet de Raad van State nog advies geven over het voorstel, waarna de regels van kracht zullen worden. Dijksma benadrukt dat het de ambitie blijft om grondgebondenheid te regelen en dat de opgelopen vertraging geen aanwijzing van afstel is.

Eén reactie

  • Foxxy

    Melkveehouders worden als makke lammetjes naar de slachtbank gestuurd...  Wat ze in Den Haag niet snappen, de eeconomisch machtige Nederlandse zuivelsector wordt in de toekomst een niet concurrerende sector, we verliezen een eerlijke concurrentie positie, terwijl de afschaffing van melkquotum het tegenovergestelde doel had! 

Of registreer je om te kunnen reageren.