Home

Nieuws 1 reactie

Commissie stemt in met equivalentiepakketten vergroening GLB

Brussel – De Europese Commissie heeft de Nederlandse vergroeningscertificaten goedgekeurd.

Dat heeft Eurocommissaris Phil Hogan van landbouw toegezegd tijdens een debat van de landbouwcommissie van het Europees Parlement, in reactie op vragen van Jan Huitema (VVD).

Nederland heeft drie voorstellen voor equivalente maatregelen ingediend. Het gaat om het pakket van de Stichting Veldleeuwerik en het Biodiversiteitsplus-label van Milieukeur en het akkerbouwstrokenpakket, inclusief vogelakkers. Boeren die deelnemen aan deze pakketten hoeven niet aan de generieke vergroeningsmaatregelen te voldoen om in aanmerking te komen voor de vergroeningspremie.

Bas Belder (SGP) vroeg of de equivalente certificaten die in lidstaten zijn goedgekeurd, zoals het mais-certificaat in Frankrijk, ook in andere lidstaten gebruikt mogen worden. Dat is niet het geval, zolang de lidstaat dit certificaat zelf niet aangevraagd heeft, laat Hogan weten. Wel gaf hij aan dat de Commissie open staat voor aanvragen van nieuwe equivalentiepakketten.
Het indienen van nieuwe certificaten kan volgens Belder een mogelijkheid bieden om knelgevallen uit de basisverordening te omzeilen. Zo staat in de basisverordening dat gespecialiseerde akkerbouwers die tenminste 50 procent van de grond ruilen met andere boeren vrijgesteld zijn van de driegewassen-eis. Voor aardappeltelers kan dit alsnog lastig zijn, omdat zij minder dan 50 procent van het land ruilen omdat aardappelen vaak eens in de vier jaar worden geteeld. "Dat is onterecht want ook deze akkerbouwers kunnen gezamenlijk net zo goed aan de diversificatie-eis voldoen", vindt Belder. Mogelijk is het via een equivalent certificaat wel snel te regelen.

Tijdens het debat in het Europees Parlement uitte Hogan zijn zorgen over verstoring van de interne marktverhoudingen door de invulling die de verschillende lidstaten geven aan het nieuwe Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid, GLB. Dat zei hij tijdens een vergadering met de landbouwcommissie van het Europees Parlement over de vereenvoudiging van het GLB. "Verstoring van de interne markt door verschillende voorwaarden die lidstaten hebben is een zorgenpunt. Daar zijn we ons van bewust", zei Hogan. De Franse Europarlementariër José Bové (Groenen) uitte zijn zorgen over de grote verschillen tussen de lidstaten. "Dat het GLB nu zo ingewikkeld is geworden komt door de lidstaten zelf. Ze wilden allemaal een eigen invulling kunnen geven aan het GLB dat paste per lidstaat. Als we een gezamenlijk GLB hadden gemaakt, was het niet zo ingewikkeld geweest", vindt Bové.

Verschillende Europarlementariërs vragen vergaande vereenvoudigingen. Hogan is voorstander van vereenvoudiging, maar zegt dat het wel zorgvuldig moet gebeuren. "Het gaat om geld van de belastingbetaler, daar moeten we zorgvuldig mee om gaan", aldus Hogan.

Eén reactie

  • Zuperboer

    Geld van de belastingbetaler? De landbouwprijzen in de EU worden kunstmatig laag gehouden (als er schaarste aan graan is in de wereld mag de EU-landbouw niet exporteren) en zodoende worden de boeren gekort op hun inkomen. De gelden die hierdoor niet in voedsel hoeven te worden gestoken (goedkoop voedselpakket) kunnen door de consument aan luxe bestedingen worden uitgegeven. De EU-steun is een ordinaire afkoopsom om de boereninkomens enigszins voor de inflatie te corrigeren. En nu is de steun in een keer belastinggeld. Ja feitelijk juist, want over datgene wat de EU-burger niet aan voeding hoeft uit te geven kan hij belasting betalen. Maar er is wel sprake van omdraaien van de realiteit.

Of registreer je om te kunnen reageren.