Home

Nieuws 1 reactie

CDA wil uitleg over gevolgen PAS-advies

Den Haag - Het CDA wil snel weten wat staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) en minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) doen om het stikstofbeleid in de programmatische aanpak stikstof (PAS) te laten slagen.

De Commissie voor de milieueffectrapportage (MER) oordeelde donderdag dat de minister en de staatssecretaris te positief zijn over de effecten van het beleid en dat er te weinig waarborgen zijn ingebouwd.

De Tweede kamer is van plan volgende week te overleggen met de staatssecretaris over de programmatische aanpak stikstof. Het CDA wil maandag een brief van het kabinet waarin staat wat er gebeurt met de uitkomsten van het advies van de Commissie MER en wat dat betekent voor de voortgang van de PAS.

De PAS is bedoeld om de vergunningverlening voor de ontwikkeling van bedrijven rond Natura2000-gebieden los te trekken. In de PAS wordt geregeld dat bedrijfsontwikkeling mogelijk is, terwijl tegelijkertijd de kwaliteit van de natuur behouden blijft of verbetert. Volgens de Commissie MER schetsen de staatssecretaris en de minister een te positief beeld over de effecten van het beleid.

Eén reactie

  • Broes


    Planbureau voor de Leefomgeving:

    'Gezien de onzekerheden in de uitvoering van het programma is de kans echter reëel dat in een aantal gebieden het vereiste natuurherstel uitblijft. De overheid geeft daar dan op voorhand ontwikkelingsruimte vrij die er achteraf niet blijkt te zijn, waardoor de natuur ter plekke verder achteruit gaat. Daarom vindt het PBL het raadzaam om de voortgang van het programma nauwkeurig te volgen en voorzichtig te zijn met het van te voren uitgeven van ontwikkelingsruimte (PBL, 2014).'

Of registreer je om te kunnen reageren.