Home

Nieuws

CDA: knelpunten natuurbeleid inventariseren

Den Haag - Het CDA in de Tweede Kamer wil opheldering van staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) over de verschillen in uitvoering van Europese regels op gebied van natuurbescherming tussen de lidstaten.

Aanleiding zijn uitspraken van Europees Commissaris Frans Timmermans in een debat met het Europees Parlement.

CDA-Tweede Kamerlid Jaco Geurts vraagt de staatssecretaris bij de provincies de knelpunten te inventariseren voordat in Europa de zogenoemde fitness check wordt uitgevoerd op de Vogel- en Habitatrichtlijn.

De Europese Commissie inventariseert bij lidstaten en betrokken partijen wat hun ervaringen zijn met de natuurrichtlijnen.

Geurts vraagt of bij de invoering van de Vogel- en Habitatrichtlijn wel voldoende rekening is gehouden met de sociale en economische omstandigheden, zoals in de richtlijn is voorgeschreven.

Of registreer je om te kunnen reageren.