Home

Nieuws 6 reacties

Boetevrij voortijdig stoppen met natuurbeheer

Den Haag - Het is mogelijk tussentijds de beheersovereenkomst agrarisch natuurbeheer boetevrij te beëindigen.

Dit kan eenmalig en alleen voor alle beheersubsidies. Dit heeft Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), namens de provincies deze week laten weten aan hun relaties.

Wie subsidie ontvangt voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer kan dus, ondanks dat de beheersovereenkomst nog niet is afgelopen, het contract beëindigen. Tussentijds opzeggen van het natuurcontract kon eigenlijk alleen bij overmacht, zoals een ruilverkaveling, overheidsingrijpen of zeer bijzondere omstandigheden. Wie toch het contract wilde beëindigen moest dan de volledige subsidie terugbetalen die was ontvangen gedurende de contractduur.

Voortijdig beëindigen van het natuurcontract kan alleen als het gaat om subsidie vanuit de Provinciale Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer PSAN) en/of het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer, onder agrarisch natuurbeheer (SNL-a). Beëindigen van de subsidie Natuurbeheer PSN of SNL-n is niet mogelijk, omdat geen sprake is van verzwaring van subsidieverplichtingen.

De beheersovereenkomsten agrarisch natuurbeheer kunnen opgezegd worden, omdat op 1 januari 2015 het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is ingegaan. De subsidie voor agrarisch natuurbeheer kent een aantal basisvoorwaarden. Vanwege het nieuwe GLB zijn er extra voorwaarden bijgekomen en in een aantal gevallen zijn de bestaande basisvoorwaarden aangepast. Wie zich niet kan vinden in de aanpassingen, kan dus zonder financiële gevolgen stoppen.

Onder de basisvoorwaarden vallen bijvoorbeeld het Besluit gebruik meststoffen, Meststoffenwet, Activiteitenbesluit milieubeheer, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en uitvoeringsregeling rechtstreekse betaling GLB. Aanvullende basisvoorwaarden sinds dit jaar zijn bijvoorbeeld de verplichting een teeltvrije zone aan te houden bij het gebruik van bestrijdingsmiddelen, te zorgen voor veilige opslag van de middelen en het verbod op het hebben van deze middelen, zonder een geldig bewijs van vakbekwaamheid. Op provinciaal niveau is er bijvoorbeeld een basisvoorwaarde bijgekomen. Namelijk in Friesland, Noord-Brabant, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland zijn natuurbeheerders verplicht haarden van akkerdistel te verwijderen voordat zij tot bloei komen.

De beëindiging kan digitaal doorgegeven worden aan RVO.nl. De melding moet voor 27 maart verstuurd zijn. Wie dit niet (tijdig) doet, accepteert de aanpassing van de beheersubsidie(s) aan de gewijzigde basisvoorwaarden. Wie stopt met de subsidie moet in de Gecombineerde Opgave aangeven geen SNL-betaalverzoek te willen doen.

Laatste reacties

 • francois xavier

  dit zouden ze in de andere sectoren ook moeten toepassen : werken tot 65j of anders al je loon terugbetalen. resultaat : geen werklozen meer.

 • FIEN

  Dit zouden ze in Vlaanderen ook moeten toepassen.De natuurbeheerders verplichten om haarden van akkerdistel te verwijderen vóór ze in bloei komen.

 • mares

  Deze regeling moeten ze overal toepassen ,wanneer ge wandelen gaat en je ziet natuurterreinen het is verschrikkelijk distels en nog eens distels het is om te janken het gehele gebied wordt onder de distelzaden bedekt de gevolgen zijn voor de Agrariër bedroevend

 • PetervanKempen

  Het zou een goed signaal zijn als de boeren massaal deze overeenkomsten opzeggen, en weer vrije boer worden, Ook dan kun je biologisch of natuurvriendelijke boer zojn maar je bent VRIJ van al die mcontrole freaks die je de maat komen nemen. Bovendien hoor ik van boeren om de Deelen in friesland dat ze nog wachten opbetaling van de subsidies van vorig jaar. met een onbetrouwbare overheid als hier is het dus GEEN GOED ZAKEN DOEN. Geef een signaal af: en laat de natuurbeheerders nu maar eens de waar voor hun miljoenen subsidie geld leveren, datdoen ze namelijk al JAAAAREN niet, en de boeren om hun neptuur tuintjes? die mogen voor hen het vreten leveren voor de totaal uit de hand gelopen overpopulaties ganzen. OPHOUDEN met die flauwekul zou ik willen zeggen. Maar goed, U als boer, U is baas. Wij, jagers, volgen het met grote belangstelling.

 • Jaap39

  Zou het ook zo zijn indien boeren niet opzeggen op dit moment ze ongemerkt nog weer extra verplichtingen om de oren geslingerd krijgen.

 • Elevage

  niet alleen haarden van akkerdistel, maar graag ook sintjacobskruiskruid aanpakken

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.