Home

Nieuws 1 reactie

Boeren steeds vaker slachtoffer natuurrampen

Rome – Boeren en tuinders in ontwikkelingslanden zijn steeds vaker slachtoffer van natuurrampen.

Het aantal natuurrampen in ontwikkelingslanden is het afgelopen decennium verdrievoudigd terwijl bijna een kwart van de schade wordt aangericht bij agrariërs. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de Wereldvoedselorganisatie FAO, een onderdeel van de Verenigde Naties.

De FAO nam 78 schade-opnames na rampen die tussen 2003 en 2013 plaatsvinden onder de loep. Het betreft rampen in 48 ontwikkelingslanden. Uit het onderzoek bleek dat 22 procent van alle schades door onder meer extreme droogte, stormen, overstromingen of vloedgolven zijn aangericht op boerenbedrijven. Als gekeken wordt naar weggevallen areaal, gedaalde opbrengsten en het verlies van vee, komt de schade over de periode uit op $70 miljard.

De schades komen vaak bij arme boeren terecht die geen verzekering hebben en de financiële kracht missen om hun bedrijf weer op te bouwen. Daarmee komt voedselproductie en de economische vitaliteit van het platteland onder druk te staan. Desondanks blijkt uit het onderzoek dat maar 4,5 procent van de humanitaire hulp die na rampen wordt verschaft, wordt geoormerkt voor de landbouw.
De meeste schade in de landbouw werd vastgesteld in Azië. Hier bedroeg het verlies tussen 2003 en 2013 neer op $28 miljard. Afrika volgt met een geschatte schade van $26 miljard. Er moet wat de FAO betreft na rampen meer aandacht zijn voor de landbouw. Volgens directeur-generaal José Graziano da Silva kan een krachtige landbouw het fundament zijn waarop veerkrachtige maatschappijen kunnen worden gebouwd die beter in staat zijn met rampen om te gaan.
De FAO denkt dat door klimaatveranderingen het aantal rampen toeneemt, en stelt daarom een speciale steunfaciliteit in. De bedoeling is bij rampen snel geld en plannen klaar te hebben voor de landbouw.

Eén reactie

  • joohoo


    Klimaat veranderingen worden toch veroorzaakt door politieke besluiten na inmenging van zogenaamde deskundigen al dan niet geholpen door dubieuze media.

Of registreer je om te kunnen reageren.