Home

Nieuws 3 reacties

Bijenstichting blijft strijden tegen neonicotinoïden

Den Haag - De beoordeling van de schadelijkheid van het insecticide neonicotinoïde in oppervlaktewater voor bijen en hommels is in Nederland niet gedaan op basis van berekeningen.

Het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) heeft op basis van kennis en ervaring van deskundigen (imkers, bijendeskundigen van Wageningen UR) geconcludeerd dat de neonicotinoïden in oppervlaktewater niet leiden tot onaanvaardbare gevolgen voor bijen. De blootstellingsroutes lopen bij bijen vooral via het voedsel, aldus het CTGB.

De Bijenstichting wil dat neonicotinoïden zoals imidacloprid geheel verboden worden als gewasbeschermingsmiddel. In het kader daarvan vocht de stichting gisteren bij het College van Beroep van het Bedrijfsleven een aantal besluiten van het CTGB aan. De Bijenstichtring wil dat zoveel mogelijk gegevens die betrekking hebben op de toelating van voor bijen schadelijke stoffen op tafel komen. Een groot deel van de onderliggende gegevens bij de beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen zijn geheime of vertrouwelijke bedrijfsgegevens, die het CTGB wel mag inzien, maar die de toelatingsinstantie niet met anderen mag delen.

Vanwege die bedrijfsbelangen waren bij de zitting ook de betrokken bedrijven als betrokken. Zij willen dat zo min mogelijk onderliggende stukken kunnen worden ingezien.

Universitair hoofddocent Jeroen van der Sluijs van de Universiteit Utrecht, adviseur van de Bijenstichting, zei tijdens de zitting dat meer gekeken moet worden naar de gehalten in oppervlaktewater door drainage. Volgens het CTGB draagt afspoeling via drainage niet zoveel bij aan vervuiling als bij voorbeeld drift - waar wel naar wordt gekeken.

Laatste reacties

 • PetervanKempen


  Al eerder is vastgesteld, dat idealistische politiek en partijen te snel een verbod vorderen wat ook nu weer is gebleken. Dat neemt niet weg dat elk onderzoek naar meer duidelijk heid over eventuele bijwerkingen ( grapje !) terecht is en vast moet staan dat geen boer of industrie wil dat akkervogels of bijen worden getroffen, beiden zijn ieder even lief. Wat storend is , is de Pavlov reactie van bijenstichting, vogelbescherming en dergelijken die meteen boeren als milieu criminelen aanwijzen en industrie als nietsontziende kapitalisten terwijl boeren graag een zo goed mogelijke oogst willen en de industrie zijn ontwikkelingen graag voor eigen gewin houdt, dat mag ook gezegd worden en is niets mis mee denk ik zo.

 • joohoo


  Onderzoekers die de uitkomsten manipuleren om hun gelijk te halen zijn te veel in het nieuws.

  Er is via de media een hetze ontstaan door veelvuldige uitlatingen als ;literaer onderzoek of het is anders dan gedacht. Deze vorm van verdachtmakingen nodigt de fabrikant niet uit tot het verstrekken van informatie.

 • Henk Tennekes

  Ondertussen wordt een record hoge bijenvolk sterfte tot 80% gemeld uit ons omringende landen. Ook varroamijt goeroe Tjeerd Blacquiere van Wageningen universiteit gaat er van uit dat de bijensterfte in NL dit jaar eveneens zeer hoog zal zijn. De lab studies zijn éénduidig: neonics zijn in zeer geringe concentraties (≥ 0,2 ppb, microgram per kilogram stuifmeel, dus 10 keer lager als wat in de praktijk kan worden aangetoond) binnen de levensverwachting dodelijk voor bijen. En nu wordt met veldstudies, die zo lek als een mandje zijn, geprobeerd een verbod tegen te houden. Het hele ecosysteem staat door insectengebrek op instorten: de vissen, vogels, amfibieën en reptielen verdwijnen. Maar in de chefetages van de multinationals doen ze alsof hun neus bloedt.

Of registreer je om te kunnen reageren.