Home

Nieuws

ABZ Diervoeding sluit 2014 positief af

Nijkerk - ABZ Diervoeding heeft het jaar 2014 met een positief resultaat afgesloten, laat de diervoerderproducent weten. De jaarcijfers werden afgelopen week door de leden tijdens de algemene ledenvergadering goedgekeurd en het voorstel voor de nabetaling werd overgenomen.

Na aftrek van belastingen werd een resultaat behaald van ruim €2 miljoen. Ruim €1,3 miljoen wordt door middel van een nabetaling van €3,00 per ton mengvoeders uitgekeerd aan de leden-afnemers. De totale afzet mengvoeders steeg met bijna 10 procent tot 585.000 ton. De afzet grondstoffen steeg met 64 procent. De totaal gerealiseerde afzet diervoeders bedroeg 655.000 ton.

De pluimveevoerafzet van ABZ Diervoeding nam in 2014 met ruim 4 procent toe. De rundveevoerafzet steeg 48 procent, mede ten gevolge van de acquisitie van Sikma Veevoeders in Stroobos. De varkensvoerafzet daalde met bijna 7 procent, onder andere doordat verschillende afnemers hun bedrijf hebben beëindigd. Daarnaast heeft een aantal ontwikkelingen in de varkenshouderij, zoals het houden van beren en het voeren van enkelvoudige grondstoffen, een negatief effect op de mengvoederafzet gehad.

Voor de komende jaren is voor alle locaties van ABZ Diervoeding een strategisch investeringsplan vastgesteld. De investeringen zijn gericht op efficiency, kwaliteitsverbetering en aanpassing aan een veranderende vraag uit de markt, zegt ABZ. De investeringen zullen uit eigen middelen worden gefinancierd.

Of registreer je om te kunnen reageren.