Home

Nieuws 29 reacties

200.000 locaties ernstig vervuild met asbest

Arnhem – Op tweehonderdduizend locaties in Nederland is de bodem rond bedrijven ernstig vervuild met asbest, een kankerverwekkende stof. Het betreft voor een groot deel boeren. In de helft van de gevallen is de volksgezondheid in gevaar. Volgens bestuurder van LTO Nederland Siem Jan Schenk moeten overheid en agrariërs asbestsanering versnellen.

De cijfers werden dinsdag gemeld door dagblad Trouw, dat zich baseert op een nog vertrouwelijk rapport van de provincies Gelderland en Overijssel, die de cijfers bevestigen. In de agrarische sector zijn naar schatting circa 85.000 asbestdaken aanwezig waarvan 20 procent een goot heeft. De daken zonder goot eroderen door zon, wind en regen. Het regenwater spoelt de asbestvezels naar de bodem.

'Sanering daken moet voorrang krijgen op bodems'

Rond onderzochte gebouwen met asbestdaken en zonder goot is de bodem tot 1 meter van het pand en tot een diepte van 10 centimeter vervuild. "Een groot probleem", aldus Schenk, die het niettemin eens is met de lijn van de meeste provincies dat sanering van de daken voorrang moet krijgen op bodems. "De verontreiniging van bodems gaat door zolang er asbestdaken zijn. Het tempo waarin boeren afrekenen met asbestdaken ligt veel te laag"

Asbestdaken vanaf 2024 verboden

Asbestdaken zijn vanaf 2024 verboden en zo'n driekwart ervan ligt bij agrarische bedrijven. LTO gaat uit van zo'n 95 tot 100 miljoen vierkante meter en een totale saneringssom van €1 miljard, nog exclusief eventuele sanering van de bodem. VVD-kamerlid Remco Dijkstra denkt dat de rekening op €1,5 miljard uit kan komen. Mansveld beloofde eerder €75 miljoen. Daarnaast staat dit jaar nog €15 miljoen open vanuit de provincies, bedoeld voor boeren die asbestdaken vervangen en zonnepanelen installeren.

Boeren dragen kosten sanering grotendeels zelf

De kosten van sanering van daken wordt voor het grootste deel gedragen door boeren zelf, meldde staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu. Schenk vindt ook dat boeren zelf veel meer moeten doen om hun gezondheid en dat van hun omgeving te beschermen. "Maar tegelijk is asbest wel een heel groot probleem dat ook buiten de landbouw veel impact heeft. Het stimuleringskader kan wat mij betreft wel worden verbeterd."

Hoop op provinciale regelingen

Schenk noemt de €75 miljoen een 'marginaal bedrag'. Het laten weghalen van asbestpanelen kost circa €10 per vierkante meter en daarnaast moeten dan nog nieuwe panelen worden geplaatst. Hij hoopt vooral dat de bestaande provinciale regeling na 2015 blijft bestaan en dat er ook provinciale regelingen komen voor boeren die geen baat of zin hebben in zonnepanelen. Daarnaast hoopt Schenk dat de overheid innovaties steunt die sanering goedkoper maken, zoals coating van daken.

Mansveld heeft al laten weten dat ze geen extra geld voor asbestsanering wil uittrekken. Ze vindt het een zaak voor provincies en gemeenten. Ook verder onderzoek naar bodemverontreiniging is volgens haar de verantwoordelijkheid van lagere overheden.

Laatste reacties

 • ikkethuis

  als de grond rond de stallen zonder dakgoot ook gezuiverd moet worden, dan komt er de komende jaren veel werkgelegenheid, ........en een grote kosten post.

 • vandenbrand

  zouden we de bermen van de wegen ook maar eens onder handen moeten nemen, van al die oliedruppels van het wagenpark. en van de asbesthoudende remmen die voorheen gebruikt werden???

 • maatje 1904

  De asbest die van daken word gesaneerd word in een container geladen en ingepakt en vervolgens op een speciale stortplaats gekipt en met zand bedekt..

 • gertke

  Vandenbrand:daar zit het tot 8 meter diep.

 • schoenmakers1

  daar zal het wel niet erg zijn, heb al vaker gehoord als er een vervuiling bij de overheid zit, ook als men er weet van heeft, men het af kan doen met te duur!!!!!!!!!

 • jordi 1455

  Vroeger bracht men het asbest gewoon naar de vuilstort, dat moest dubbel ingepakt worden, 5 minuten later reed er een bulldozer er overheen.

 • schapendoes

  Blijkbaar heeft niemand van bovenstaande reageerders ooit iemand meegemaakt met een asbestlong. Onderschat het gevaar aub niet. Het zal je moeder of vader maar zijn.

 • citroenc5

  Krijg ik ook subsidie,3 jaar geleden vrijwillig alle daken asbest vrij gemaakt alles op eigen kosten.

 • trijnie

  Schapendoes, dat is heel erg. We zitten er maar mee opgescheept. En je moet het geld er maar voor hebben om de boel op te laten ruimen. Ik hoop maar dat ook wij een graantje mee kunnen pikken van de subsidie wan t wij hebben geen boerenbedrijf maar wel een asbestdak.

 • akkerbouwertje

  Vroeger werd door het rijk asbest ten zeerste aanbevolen. En nu..nu wordt het door datzelfde rijk asbest als zeer gevaarlijk beschouwd en moet er gesaneerd worden. Wie zal dat allemaal gaan betalen? Er is zeer zeker een categorie boeren die dit echt niet kan betalen, de investering is voor hen te groot. Er is een slogan genaamd, 'asbest eraf zonnepanelen erop'. Zonnepanelen zijn voor ons niet rendabel dus...geen subsidie. Kosten zijn voor ons te hoog. En dan denk ik ook nog eens aan al die particulieren, redden die dit allemaal voor 2024.. Kunnen die dit allemaal betalen? Denk het niet..

 • mbm

  Asbest(dakbedekking) is tientallen jaren als brandwerend bouwmateriaal door de overheid gestimuleerd of zelfs voorgeschreven. De rekening die nu komt mag de sector zelf betalen. Geen geld, zegt de staatssecretaris, vertaal dit in: geen geld voor over, zoek het zelf maar uit. Interessant om eens te onderzoeken of de overheid zich zomaar van de eigen verantwoordelijkheid kan afmaken nu achteraf blijkt dat er mogelijk gevaar is. Stichting oprichten?

 • putten

  laten ze[de overheid] maar een paar van de NUON miljarden
  gebruiken die nu bij de provincies liggen. Die weten toch niet hoe ze het anders op moeten maken, dan krijgt het in ieder geval een nuttige bestemmning

 • aqwzsx12

  Den Haag en Brussel uitmesten en saneren: dan het meest dodelijke en hatelijke virus van de baan: regelneverij en boertje en burger pesten!

  Asbest was toch HET produkt en veilig! De overheid heeft veel boter op haar kop.

 • joohoo

  Sanering is bedoeld voor werkgelegenheid niet om de volksgezondheid.
  Saneringen door maanmannetjes bij stevige wind terwijl de stofwolken door het winkelcentrum trekken. Daar helpen roodwitte linten ech niet tegen.
  Waarom frustreerd de overheid de sanering??.
  Nog strengere wetgeving met als gevolg je bent altijd
  in overtreding!.
  Aanvragen die weer worden afgewezen.
  Ik doe na 3 aanvragen geen moeite meer, het is ondoenlijk om ambtenaren te overtuigen dat je geen subsiedie wild.
  Saneringen met asbest er af zonnepanelen er op gaan voor, de rest wordt vooruit geschoven.

 • ...............

  Als in 2024 het asbest eraf is kunnen de maanmannetjes verder gaan met het saneren van de zonnepanelen. Daar zal ook wel het nodige aan rotzooi inzitten wat dan niet meer kan.

 • Foxxy

  Siem-jan, lto = belangenbehartiging!
  Leden betalen jou om hun belangen te behartigen! Vanuit dat perspectief zouden je uitspraken misschien iets genuanceerder kunnen zijn?

 • johannes 1965

  siem-jan schenk ,is dat niet die vent die ook tegen de veemarkten was???? tijd dat ie eens ophoepeld!!!

 • japke33

  Ik zal eerlijk zijn, natuurlijk is het rotzooi. Maar het is een grote investering voor mij, en dat geld is er niet. Dus ik wacht zo lang mogelijk af.
  En zolang het goed op het dak zit, is er volgens mij nog niks mee aan de hand. (Tenzij er brand komt).

 • varkenshaasje

  dit word door de dierenterroristjes weer gebruikt om de veehouderij de nek om te draaien.


 • schapendoes

  Waarom nemen bovenstaande reageerders dit niet serieus. Als je van misstanden weet hebt, moet je de verantwoordelijken daarop aanspreken en geen borrelpraatjes ventileren.
  Asbestose is echt afschuwelijk. Jij of je partner of ouders zal het maar hebben. Je kinderen hebben het pas over -tig jaar, dus maak je daar maar geen zorgen over..

 • hoevedako

  Nu asbest, Na 2024 PCB's
  Overheid stimuleert niet om daken te vernieuwen, want ze maken de regels voor sanering alleen maar strenger. Alle asbest is hetzelfde, maar er is wel terdege verschil in soort asbest. Dus ook in kosten en manier van werken om dit asbest te vervangen.
  Onderzoek buro komt inventariseren wat voor asbest en hoeveel, maar zet alles onder het zwaarste regiem Dus kosten voor niets gemaakt. Lekker makkelijk verdienen.
  Voor asbest saneringsbedrijf begint moet je alles stofvrij opleveren. Hoe zit het dan met onze gezondheid?
  Bedankt overheid

 • no-profile-image

  Dat asbest gevaarlijk is dat weten we wel maar momenteel wordt alles veel te veel overtrokken. Het inademen van de stofdeeltjes is gevaarlijk, als het nat is en je pakt het vast is er niets aan de hand. De reden dat er in landbouw zoveel asbest is ligt aan de overheid, want in de jaren '70, '80 en '90 werd er in de industrie meestal stalen (sandwich)panelen gebruikt. Maar in de landbouw was men verplicht om met asbest golfplaten te bouwen. Later werden deze asbestvrij en breekbaar, slechts de laatste jaren wordt het soms toegestaan om met andere dakbedekking te bouwen.

 • m.en.mh.miedema

  Al voor de tweede wereldoorlog was al bekend bij de overheid dat asbest een gezondheidsrisico is. O.a. door gebruik in marineschepen(als brandwerendmateriaal) waardoor de scheepsbouwers asbest gerelateerde ziektes opliepen. (de geschiedenis herhaalt zich, nu weer met chroomverf). Vervolgens heeft men een halve eeuw lang overal asbest toegepast, in vrijwel ieder gebouw van voor 1992 zit asbest. Als alle asbest saneerders vanaf nu continu kunnen doorwerken dan hebben ze nog zeker 30 jaar werk en dat wordt ongetwijfelt nog veel langer omdat er steeds strengere saneringsregels bijkomen waardoor het saneren nog moeilijker/langzamer/duurder wordt, aldus de asbestverwijderaars die bij mij recentelijk aan het werk waren. Als er een instantie verantwoordelijk is voor deze problematiek dan is het vadertje staat dus zelf en wentelt het probleem weer af op de maatschappij, als gewoonlijk.
  En kan die Siem-Jan niet wat anders gaan doen, voor de verandering eens iets van belangenbehatiging o.i.d.

 • Professor P

  Het gaat om 500 asbest patiënten per jaar en 75% is ouder dan 65. (www.asbestslachtoffers.nl)

  Ter vergelijk (CBS):
  In geheel 2013 overleden er 141 245 mensen.
  38 463 door hart en vaatziekten
  10 459 door psychische stoornissen
  3 183 door infecties
  2 899 door suikerziekte
  1 854 door zelfdoding
  551 door verkeersongevallen
  125 door moord

  Asbest wordt enerzijds dus zwaar overtrokken, anderzijds is elk slachtoffer natuurlijk teveel. Sommige daken verweren inderdaad ernstig andere asbestdaken zien er trouwens nog nieuwer uit dan de nieuwere daken met asbestvrije platen.
  In de EU is asbest pas in 2005 verboden. In Nederland al sinds 1993. Daken kunnen nu dus best opgeruimd worden, alleen jammer dat de overheid dit tegenwerkt met hogere stortingskosten etc. En de boel aan de andere kant voor de gek houdt met subsidie voor asbestsanering/zonnepanelen.

  http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=7052_95&D1=a&D2=a&D3=0&D4=0,41,51,l&HDR=G2,G1,G3&STB=T&VW=T

 • hm

  als de overheid het wil verplichten het asbest eraf halen moeten ze ook maar betalen!

 • Corne S

  Het zit in de grond bij daken zonder dakgoot. Waar is het gebleven bij daken met dakgoot?

 • schapendoes

  Varkenshaasje: paranoia is beter te behandelen dan asbestose.

 • schapendoes

  Professor P. Het duurt vaak 20-30 jaar voordat asbestose zich openbaart. Ook als je 65+ bent is dat knap vervelend.
  Het gaat om iets dat te vermijden is. En dat is als het goed afgevoerd wordt. Dat de overheid dit betaald is evident daar zij eerder geen verantwoordelijkheid heeft genomen.

 • koeboertje

  Professor p
  de grote golf asbestose slachtoffers moet nog komen het kan wel 40 jaar duren voor je ziek word.
  Er is in de jaren 70,80, en tot 1993 veel asbest gebruikt op stallen en in de bouw.ook ik heb als kleine jongen vaak geholpen platen te leggen.

Laad alle reacties (25)

Of registreer je om te kunnen reageren.