Home

Nieuws 12 reactieslaatste update:11 feb 2015

Veel nieuwe aanvragen Nb-vergunning

Doetinchem - Veehouders die minder dieren houden dan is toegestaan, vragen massaal een nieuwe Natuurbeschermingswetvergunning aan.

Doen zij dit niet dan raken zij hun aangekochte ammoniakrechten kwijt als de PAS wordt ingevoerd. Dit gebeurt naar verwachting deze zomer. In Gelderland zijn dit jaar al 400 aanvragen ingediend. Noord-Brabant heeft nog 1.100 aanvragen af te handelen. Ook in Drenthe, Overijssel en Utrecht zijn het afgelopen halfjaar honderden nieuwe Nb-vergunningen aangevraagd.

Veehouders hebben dikwijls een omgevingsvergunning voor meer dieren dan zij daadwerkelijk in de stal hebben staan. Zij mogen dus volgens de gemeentelijke bouw- en milieuvergunning meer dieren houden dan zij in werkelijkheid doen. Een melkveehouder heeft bijvoorbeeld  een nieuwe stal mogen bouwen voor 200 koeien, maar heeft er slechts 150. Een ander voorbeeld is een vleesvarkenshouder die werkt voor het Beterlevenconcept en daarom minder dieren in de stal heeft opgelegd dan in de omgevingsvergunning staat. Het recht om de overige stuks vee in de toekomst te kunnen houden, vervalt als de PAS in werking treedt. Om die maximale veebezetting veilig te stellen, wordt een nieuwe Natuurbeschermingswetvergunning (Nb-vergunning) aangevraagd. PAS gaat medio deze zomer de Nb-wetvergunning vervangen.

Gelderland ontvang jaarlijks 1.000 tot 1.500 aanvragen voor een Nb-vergunning van boeren. In de eerste weken van dit jaar ontving de provincie met de meeste Natura2000-gebieden 400 aanvragen. Dit is meer dan gebruikelijk, laat een woordvoerder weten. Veel agrariërs willen hun bestaande Nb-vergunning actualiseren omdat zij nieuwe aanpassingen hebben gedaan aan hun stal.

De provincie Noord-Brabant heeft 1.100 aanvragen voor de Natuurbeschermingswetvergunning in behandeling. Daar komen gemiddeld nog zestig aanvragen per maand bij. De gemiddelde doorlooptijd van een Nb-vergunning in Brabant is circa een jaar. Ter vergelijking: de provincie Zeeland ontvangt 50 tot 70 Nb-vergunningsaanvragen per jaar.

Ook in Drenthe, Overijssel en Utrecht zijn het afgelopen halfjaar honderden nieuwe Nb-vergunningen aangevraagd.

Chris van der Heijden, ruimtelijke ordeningsspecialist bij Van Dun Advies in het Brabantse Ulicoten zegt dat zijn kantoor alle vergunningen opnieuw naloopt. "Er zijn nogal wat bedrijven die onderbezet zijn, dus minder dieren dan ze mogen. Voor deze klanten gaan we opnieuw een Nb-vergunning aanvragen om de maximale veebezetting veilig te stellen."

Financiers eisen vaker een Nb-vergunning. Volgens Van der Heijden worden financieringsaanvragen regelmatig aan de kant geschoven als een Nb-vergunning ontbreekt.

Laatste reacties

 • Foxxy

  Dus, nb vergunning aanvragen, en binnen welke termijn moeten de aantallen gerealiseerd zijn ? Vrij onduidelijk verhaal !

 • txy

  weer meer onkosten waar we niets aan hebben
  de overheid is NIET te vertrouwen zien we hierbij
  we zouden minder regels krijgen nee dus

 • kschouten

  Er staat niet in het artikel wat de gevolgen zijn als je meer dieren houd als in de nb vergunning staat ?

 • kschouten

  Er staat niet in het artikel wat de gevolgen zijn als je meer dieren houd als in de vergunning staan ?

 • richar

  klopt dit wel ?Je mag tot 1 mol gaan met melding?

 • Foxxy

  Denk dat de auteur bedrijven zonder nb-vergunning met AmvB bedoeld !

 • fam.bos61

  lees pagina 21 van boerderij week 3 febr. daar staat dat huidige verleende vergunningen hun rechten niet kwijt raken,.

 • landboer

  Dan moeten er wel ammoniakrechten aangekocht worden, wat niet overal mogelijk is.

 • R. Hartkamp

  Helaas roept dit artikel veel vragen op. Volgens mij betreft het artikel alleen de bedrijven die nog geen vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet (Nbw) hebben of hebben aangevraagd. Elk bedrijf dient een Nbw te hebben. Of de Nbw kan worden verkregen wordt beoordeeld op een bepaalde referentiesituatie. In de PAS zal dit wijzigen. Als referentie (uitgangssituatie) kan dan het maximale aantal dieren dat feitelijk aanwezig was tussen 2012 en 2015, en past binnen de vergunningen, worden aangehouden. Bij niet volledig bezette stallen/bedrijven zal dit betekenen dat niet de volledige bezetting vergund kan worden en kan het nu aanvragen van een Nbw meer mogelijkheden bieden. Bij bedrijven met een Nbw die willen wijzigen/uitbreiden wordt de Nbw als referentie genomen.

 • landboer

  Goeie reactie Hartkamp zo had ik het ook begrepen. Voor veel bedrijven is het dus helemaal niet nodig om er nu een aan te vragen.

 • Esther de Snoo

  Veel veehouders die geen (actuele) Natuurbeschermingswetvergunning (Nb-vergunning) hebben, doen er verstandig aan een nieuwe aan te vragen. Doen zij dit niet dan is de kans groot dat latent vergunde ruimte vervalt als de PAS deze zomer van kracht wordt.
  Ook bedrijven die hebben uitgebreid of veranderd zijn na 7 december 2004 en geen actuele Nb-vergunning hebben, doen er verstandig aan een nieuwe vergunning te aanvragen. Anders is er kans dat zij raken hun aangekochte ammoniakrechten kwijt raken als het nieuwe stikstofbeleid wordt ingevoerd.

 • R. Hartkamp

  Beste Esther, het is inderdaad zo dat bedrijven die geen Nbw of actuele Nbw hebben er een moeten aanvragen. Elk bedrijf dient een Nbw te hebben voor de huidige situatie. Wanneer een bedrijf een Nbw heeft, zal dit de referentie zijn voor de PAS, al dan niet volledig benut. Bedrijven die geen Nbw hebben en hebben uitgebreid of zijn veranderd na 7 december 2004 (Vogelrichtlijngebieden vanaf 10 juni 1994) moeten aanspraak doen op de Ontwikkelruimte van de PAS voor hun latent vergunde ruimte. Aangekochte 'ammoniakrechten' hebben geen waarde als deze nog niet zijn vastgelegd in de Nbw(aanvraag). Als een bedrijf wel 'ammoniakrechten' heeft aangekocht, maar nog niet heeft vastgelegd in een Nbw(aanvraag), is het inderdaad verstandig om deze spoedig aan te vragen.

Laad alle reacties (8)

Of registreer je om te kunnen reageren.