Home

Nieuws

Stikstofbeleid komt in maart tot afronding

Den Haag - De provincies zullen in de laatste vergadering in de huidige samenstelling het stikstofbeleid vaststellen. Dat is de route die de provincies samen met staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) voor de programmatische aanpak stikstof (PAS) hebben uitgestippeld.

De verkiezingen voor provinciale staten zijn op 18 maart en in de weken daarna worden de verschillende provinciale besturen geïnstalleerd. De staatssecretaris wil in de tweede helft van maart met de Tweede Kamer tot een afronding komen over het stikstofbeleid, zo bleek woensdagavond tijdens een algemeen overleg van de Tweede Kamer met de bewindsvrouw. Eind maart wil de staatssecretaris met de provincies een bestuurlijk akkoord sluiten.

Grote meerderheid voor invoering PAS

Bij de behandeling bleek dat er een grote meerderheid hecht aan de invoering van de PAS, ook al heeft regeringspartij VVD wel kritische kanttekeningen. De VVD wil dat gewaarborgd wordt dat de inspanning die de veehouderij levert ook daadwerkelijk beloond wordt met ontwikkelingsruimte. Dijksma zegt dat die afspraak staat. "Daar heb ik voor getekend."

Tijdens het debat werd het Rotterdamse havenbedrijf opgeroepen door Kamer en bewindsvrouw  een soortgelijke inspanning te leveren en in een afspraak met de overheid vast te leggen, zoals ook de veehouderij heeft gedaan.  Rotterdam vreest dat met de eisen voor het stikstofbeleid de aantrekkelijkheid voor de vestiging van nieuwe bedrijven op de nieuwe Maasvlakte wordt bemoeilijkt.

Duidelijke rol voor provincies

De PAS is ervoor bedoeld de stikstofbelasting op kwetsbare natuurgebieden te verminderen en tegelijk  bedrijfsontwikkeling mogelijk te maken. De staatssecretaris maakte duidelijk dat de provincies daarin een belangrijke rol hebben en dat het niet aan de Tweede Kamer is om te veel in eigen hand te willen houden. "Nergens weten ze beter wat goed is voor Limburg dan in Limburg", aldus Dijksma.

De staatssecretaris wacht nog op nieuwe gegevens over de ammoniakemissie door de veehouderij. Er is een discrepantie tussen de gemeten waarden en wat de modellen voorspellen. De modellen komen gunstiger uit. Dijksma verwacht niet dat de onderzoeken die daarover lopen allemaal beschikbaar zijn voordat de PAS ingaat. Rond begin april zullen wel nieuwe gegevens beschikbaar komen over de nationale uitstoot van ammoniak.

Vrees voor ongelijkheid tussen en binnen provincies

De VVD vreest dat ongelijkheid kan ontstaan tussen provincies en ook binnen provincies. Dat laatste kan spelen als een provincie in een besluit een bepaalde vorm van veehouderij bevoordeelt ten opzichte van andere sectoren. Zo zou de biologische veehouderij een pre kunnen krijgen. VVD-landbouwwoordvoerder Helma Lodders acht dat niet wenselijk.

Dijksma zegt dat provincies ernaar streven het beleid op elkaar af  te stemmen. Elementen van het provinciaal beleid: bedrijven moeten de toegewezen ontwikkelingsruimte binnen een bepaalde termijn gebruiken, een bedrijf mag geen onevenredig groot beslag leggen op de beschikbare ruimte en het is ook niet mogelijk onbeperkt Natuurbeschermingswetvergunningen aan te vragen.

Of registreer je om te kunnen reageren.