Home

Nieuws 1 reactie

Steun jonge boeren na zomer

Utrecht - Het is een steun in de rug voor jonge boeren: de subsidieregeling Jonge Landbouwers. De aanvraagperiode start na de zomer. De driejareneis komt te vervallen.

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) meldt dat er overeenstemming lijkt te zijn bereikt over de steunmaatregel voor jonge boeren. Boeren jonger dan 41 jaar kunnen hiervoor in aanmerking komen, mits ze niet eerder deze subsidie ontvangen hebben.

Voorheen gold deze steunmaatregel alleen voor boeren die maximaal drie jaar voor aanvraag een bedrijf hebben overgenomen of zijn gestart. Deze driejareneis is komen te vervallen op verzoek van NAJK. "De driejareneis is vervallen omdat jongeren die nu in maatschap zitten ook een aanvraag kunnen doen in het kader van de Jonge Landbouwersregeling", zo legt Sander Thus, dagelijks bestuurder van NAJK, uit. "Het aandeel eigen vermogen moet nu leidend worden. NAJK heeft hier specifiek voor gepleit, zodat ook via deze weg het beperkte budget zo veel mogelijk wordt toegekend vlak voor of na volledige overname. De exacte invulling hiervan wordt op dit moment uitgewerkt."

Het minimaal aan te vragen subsidiebedrag is €10.000 tot een maximum van €20.000. Volgens Thus wordt door uitvoeringsorganisatie RVO momenteel bekeken of in gevallen wanneer er meerdere jonge boeren in één samenwerkingsverband zitten deze gezamenlijk een aanvraag kunnen doen om toch aan het minimumbedrag van €10.000 te komen.

Vorig jaar was er geen openstelling van de subsidie Jonge Landbouwers. Dit budget wordt verdeeld over de jaren 2015-2020, aldus NAJK.

Eén reactie

  • trijnie

    Goeiedag........tjonge, jonge daar denk ik toch het mijne van.
    Vol verbazing gelezen.

Of registreer je om te kunnen reageren.