Home

Nieuws

Publicatie op site geldt niet als Nb-vergunning

Den Haag - Een alleen op een provinciale website gepubliceerde Natuurbeschermingsvergunning is geen echte vergunning. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State over een op het laatste moment niet verleende Natuurbeschermingswetvergunning (Nb-vergunning) voor een Brabantse melkveehouder.

De veehouder had een Nb-vergunning aangevraagd voor de aanpassing van zijn bedrijf. Hij had daarbij gebruik gemaakt van de Noord-Brabantse depositiebank. De provincie had op 7 november 2013 al een besluit genomen over de toekenning van de vergunning. Zes dagen later kwam een uitspraak van de Raad van State, waarin werd vastgesteld dat de Brabantse depositiebank niet kon waarborgen dat de neerslag van stikstof op kwetsbare natuurgebieden zou verminderen.

Vergunning niet toegezonden aan boer

Gezien die uitsprak leek het de provincie niet wijs de vergunning te verlenen.  Die werd dan ook niet - zoals het wettelijk hoort - toegezonden aan de melkveehouder. Maar de publicatie op de website werd niet tegengehouden.

Op grond van de publicatie op de website meende de melkveehouder dat hij de vergunning eigenlijk had verkregen. Hij vroeg de onderliggende stukken op via een openbaarheidsprocedure. Daaruit bleek dat het provinciebestuur de vergunning inderdaad had willen verstrekken.

Provincie wilde aanvullende informatie

De provincie trok de melk echter op: wilde de melkveehouder zijn vergunning alsnog krijgen, dan moest hij met aanvullende informatie komen, waardoor duidelijk werd dat de aanpassing van zijn bedrijf geen nadelige effecten op Natura 2000-gebieden zouden hebben. De boer weigerde dat, in de overtuiging dat hij geen aanvullende gegevens hoefde te verstrekken bij een al gegeven vergunning.

De Raad van State zegt nu dat de publicatie op de website geen vergunningverlening is, zoals de wet dat voorschrijft. Dus de Nb-vergunning was niet verstrekt. Gezien de eerdere uitspraak van de rechter was het logisch dat de provincie om nadere gegevens vroeg. Toen die niet kwamen, heeft de provincie terecht de vergunning geweigerd, aldus de rechter.

Of registreer je om te kunnen reageren.