Home

Nieuws

Nieuwe vrijstelling voor bovengronds uitrijden rundveedrijfmest

Den Haag – Er is een nieuwe vrijstellingsregeling voor het bovengronds uitrijden van runderdrijfmest.

Doelstelling is dat maximaal honderd gecertificeerde kringloopboeren van de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu (VBBM) en de vereniging Noordelijke Friese Wouden (NFW) vrijstelling krijgen om in 2015 en 2016 bovengronds drijfmest uit te rijden. De vrijstellingsregeling hiervoor is in de Staatscourant gepubliceerd. In 2016 zal de vrijstelling opnieuw worden geëvalueerd.

De vrijstelling is het vervolg van een onderzoeksvrijstelling die in 2014 ook werd verleend.  De nieuwe vrijstelling is bestemd voor vervolgonderzoek en doorontwikkeling van de techniek. SP-Kamerlid Henk van Gerven heeft zich hard gemaakt om de vrijstelling te verlengen.

Vanwege het gelijkheidsprincipe is het niet mogelijk om de vrijstelling alleen voor gecertificeerde leden van de verenigingen NFW en VBBM te laten gelden. Daarom zijn de relevante kenmerken van de beide verenigingen als voorwaarde gesteld voor deelname aan de vrijstelling. Daardoor is het mogelijk dat er meer dan honderd boeren deelnemen aan de vrijstelling. Bedrijven die andere mest aanvoeren dan rundveemest komen niet in aanmerking voor de vrijstelling. De vrijstelling is alleen van toepassing op de mest die op eigen bedrijf wordt geproduceerd.  Daarnaast moeten de koeien op de bedrijven minimaal 150 dagen per jaar weidegang krijgen en er mag maximaal 14.000 kilo melk per hectare worden geproduceerd.

Uit de evaluatie over 2014 blijkt dat er toen 250 bedrijven vrijstelling hadden aangevraagd. Hiervan bleken ook een aantal bedrijven met vleesrundvee, terwijl de regeling bedoeld was voor melkveebedrijven. Ook enkele jongvee-opfokbedrijven deden mee. 40 procent van de deelnemende bedrijven voerde naast rundveedrijfmest ook mest van andere diersoorten aan, hetgeen niet past bij het principe kringloopboeren. 12 procent van de bedrijven voldeed niet aan de voorwaarde dat minimaal 85 procent van het areaal uit grasland moest bestaan. Een even groot deel overschreed de maximale toegestane kunstmestgift van 100 kilo stikstof per hectare.

Of registreer je om te kunnen reageren.