Home

Nieuws

Meer koeien, varkensstapel stabiel

Den Haag - In 2014 steeg het aantal runderen met bijna 2 procent, waarop ook weer meer melk is aangevoerd. Het aantal varkens bleef nagenoeg gelijk ten opzichte van het jaar er voor. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Op 1 december 2014 telde Nederland 4,2 miljoen runderen, een toename van bijna 2 procent ten opzichte van 2013. Toen groeide de totale rundveestapel met 3 procent. Het aantal melk- en kalfkoeien in 2014 steeg met bijna 1 procent tot ruim 1,6 miljoen dieren. Dit is een veel minder sterke stijging dan in 2013. Het aantal melk- en kalfkoeien nam in 2013 toe met bijna 4 procent tot 1,6 miljoen stuks.

Opvallend is de forse toename van 7 procent van het aantal kalveren en pinken voor de fokkerij. Deze dieren worden gehouden voor de export of voor de vervanging van de melkveestapel. De uitbreiding van de melkveestapel hangt samen met de afschaffing van de melkquota op 1 april 2015.

Bij de runderen voor de vleesproductie waren er nauwelijks veranderingen. Het aantal vleeskalveren was op 1 december 2014 nog geen procent lager dan een jaar eerder, namelijk 939.000 stuks.

Door de toename van het aantal melkkoeien steeg de hoeveelheid melk (977 miljoen kilo) die aan zuivelfabrieken is geleverd. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van november 2014. Het CBS concludeert dat vergeleken met 2013 ruim 2 procent meer melk is geleverd.

Totaal aantal varkens stabiel

Uit de decembertelling van het CBS blijkt dat Nederland 12,1 miljoen varkens telt. Dat is nagenoeg even veel als vorig jaar. Ten opzichte van 2013 is de groei van de varkensstapel in Nederland niet eens een half procent. Het aantal vleesvarkens is 4,1 miljoen, een afname van 3 procent. Een zelfde daling werd genoteerd voor het aantal biggen bij de zeug: tot 1,9 miljoen. Het aantal gedekte zeugen daalde met 7 procent naar 694.000 dieren. Sterk steeg de categorie overige fokvarkens, namelijk bijna 30 procent naar 245.000 dieren. Ook het aantal jonge varkens tot 50 kilo nam toe met 5 procent naar bijna 5 miljoen.

Of registreer je om te kunnen reageren.