Home

Nieuws

Landbouwinkomen in de Verenigde Staten daalt

Washington – Het Amerikaanse ministerie van landbouw USDA verwacht dat het netto landbouwinkomen in de Verenigde Staten in 2015 fors zal dalen.

Het netto inkomen wordt geschat op $73,6 miljard (€65 miljard), 32 procent lager dan in 2014. Het verwachte netto-inkomen is het laagst sinds 2009. De belangrijkste oorzaak zijn de dalende inkomsten in zowel de veehouderij als de akkerbouw.
De daling van het totale netto landbouwinkomen wordt deels gecompenseerd door hogere premies vanuit de overheid. Deze premies stijgen naar verwachting 15 procent en zullen daarmee de hoogste zijn sinds 2010.
De gewasopbrengsten zullen in 2015 7,9 procent lager zijn dan in 2014, met een waarde van $15,6 miljard (€13,8 miljard).  De daling vindt vooral plaats bij maisteelt, graanteelt en bij de teelt van vruchten en noten.
De opbrengsten uit de veehouderij worden 4,9 procent lager geschat dan in 2014. Dit is vooral het gevolg van lagere melkprijzen en lagere varkensprijzen. De inkomsten in de zuivel- en varkenssector dalen respectievelijk 22,3 en 13,8 procent ten opzichte van 2014. De inkomsten uit de vleesveehouderij zijn juist wel hoger, in deze sector wordt een nieuw record verwacht. Ook de inkomsten in de pluimveevleessector stijgen licht.
De totale productiekosten zullen €2,5 miljard stijgen, ofwel 1 procent. Deze stijging komt vooral door hogere loonkosten en hogere veekosten, terwijl de voer- en energiekosten juist dalen.
Het netto-landbouwinkomen geeft volgens de USDA vooral een indicatie van de gezondheid van de agrarische sector. Het netto-landbouwinkomen slaat alleen op inkomsten ontvangen uit de verkoop van agrarische grondstoffen en niet-incidentele landbouwsubsidies. Andere inkomsten zoals lonen, beleggingen of verkoop van onroerend goed en machines worden niet meegerekend.
Het gemiddelde inkomen per bedrijf zal naar verwachting iets toenemen in 2015, naar $72.298 dollar (€ 63.800), ten opzichte van $70.718 in 2014. Hiermee zijn de meeste landbouwbedrijven niet winstgevend, aldus de USDA. De meeste bedrijven hebben daarnaast een inkomen uit niet-agrarische activiteiten.

Of registreer je om te kunnen reageren.