Home

Nieuws 15 reacties

'Laat weidevogels niet dupe worden van muizenplaag'

Zeist – Vogelbescherming wil niet dat door muizenschade getroffen melkveehouders hun grasland vernieuwen gedurende het broedseizoen. De organisatie roept de provincies op dit van 1 maart tot 15 juni te verbieden. Kees Romijn, LTO-vakgroepvoorzitter melkveehouderij vindt de oproep 'ongepast' en 'onhandig'.

"Iedereen met gezond verstand wil de situatie op getroffen bedrijven zo snel mogelijk herstellen", aldus Romijn. Daarbij gaan de provincies volgens hem niet eens over graslandvernieuwing. Daar gaat Den Haag over. Normalerwijs geven veehouders in de getroffen regio er volgens Romijn sowieso de voorkeur aan om pas later in het jaar grasland te scheuren. Nu is echter sprake van een uitzonderlijke situatie.

Als gevolg van de muizenplaag in met name Friesland gaan melkveehouders op veel plekken grasland vernieuwen. Veel van de schade door muizen is zichtbaar in gebieden die bekendstaan als belangrijke weidevogelgebieden. Weidevogels dreigen hier volgens Vogelbescherming in de cruciale broedperiode de dupe van te worden. Naast het verbod op graslandvernieuwing tijdens het broedseizoen vraagt Vogelbescherming de provincie ook om het herstel van beschadigde graslanden in belangrijke kerngebieden voor weidevogels met kruidenrijke mengsels te stimuleren door de meerkosten hiervan te financieren.

Ook het advies om kruidenrijke mengsels te zaaien, neemt Romijn met een korreltje zout. "In veenweidegebieden worden in de praktijk al grasmengsels met relatief minder Engels raai gebruikt. Je kunt van melkveehouders niet verwachten dat ze kiezen voor een volledig kruidenrijk grasmengsel." Volgens Romijn zou Vogelbescherming er goed aan doen zelf met de getroffen boeren te gaan praten. De oproep naar de provincies noemt hij vooral een actie voor de bühne.

Laatste reacties

 • alco1

  Vogelbescherming presenteert zich steeds meer als roeptoeters.
  Totaal niet meer serieus te nemen dus.

 • w v gemert

  Ik stel voor om de subsidie voor de vogelbescherming onmiddellijk met 25% te verlagen. Stelletje boeren pesters. De boer zit met enorme schade en asociale club denkt alleen aan vogeltjes. Uitsluiten van ieder overleg voor de rest van het jaar.

 • zon

  Laat vogelbescherming eerst maar een bankgarantie geven waarmee de extra opbrengstdervingen worden gecompenseerd.
  Kunnen de boeren dit 15 juni gelijk incasseren.

 • joohoo

  De muizenplaag zorgt voor een kaalslag onder de weidevogels .
  Waar de opmerking van de provincie op gebaseerd is kan ik niet zien , De populatie weidevogels zal er eerder kleiner dan groter van worden.
  Is dit opzet om meer subsidies binnen te halen. Immers hoe meer vogels hoe minder geld ze krijgen.

 • Elevage

  nog even en je mag niets meer van de vogelclub. Het bos is ook al verboden terrein voor de bosbouw van maart tot ergens in juni.
  Meer verstand als een half ei hebben ze duidelijk niet

 • ...............

  Beter een half ei dan een lege dop.

 • trijnie

  Als natuur-vogelliefhebber schaam ik mij voor dit soort ondoordachte reaties van Vogelbescherming.

 • Mozes

  De muizenplaag stopt vanzelf doordat op een gegeven moment de hele graszode op is en de muizen massaal verhongeren. Ik kan mij voorstellen dat muizen die aan het verhongeren zijn er niet voor terugdeinzen om eieren van broedende weidevogels aan te vreten. Met andere woorden: kan in een dergelijke situatie wel een weidevogel broeden op deze weilanden?
  Het maakt voor de weidevogels dus niets uit of deze weilanden in het voorjaar of later in de zomer vernieuwt worden.

 • .....

  LTO vakgroepvoorzitter Kees Romijn vind de oproep van haar gesprekspartner de vogelbescherming onhandig......

  Dat is wel het understatement van het jaar. Doe niet zo belachelijk diplomatiek man, kom op voor de belangen van je leden en laat de vogelbescherming verbaal alle hoeken van de kamer zien

 • gjh

  ...... reactie 9 perfect neergezet die keesje romijn blijft grappig.

 • Bloemestein

  Wordt het niet eens tijd dit soort clubs te gaan boycotten, alsmede de loterijen die ze van geld voorzien.

 • jordens

  jaren schade gehad van die weidevogels (GANZEN) nooit vergoeding gehad. Tegen die tijd dat ik aardappelen ga planten vraag ik aan de natuurmensen houten paaltjes bij de kivietsnesten te plaatsen dat is makelijk

 • Jan van het Zand

  De vogelbescherming geeft een totaal verkeerd beeld van de situatie van de weidevogels.
  Volgens eigen waarneming en ook van anderen barst het in Nederland van de weidevogels. Ook de roofvogelstand is ook heel goed.
  Waarom is er een verschil in waarneming?
  1) De vogelbescherming kijkt naar de situatie van vroeger.
  2) De vogelbescherming telt de ganzen niet mee als weidevogel.
  3) Sommige soorten vogels verminderen in aantal, voornamelijk
  de trekvogels (NW-Europa - Afrika).
  4) Inderdaad is er verschuiving van de aantallen weidevogels wat
  aantallen betreft.

  Kijken we naar het gewicht aan weidevogels 1980 en nu dan is het gewicht toegenomen. Immers, het aantal ganzen is zo fors toegenomen, dat het verlies aan gewicht van de kleine weidevogels meer dan gecompenseerd wordt.

  De vogelbescherming wil terug naar de situatie van het verleden en daarmee de diversificatie van de weidevogels bevorderen.

  Dat kan wel, maar dan moet je de overtollige aantallen van schadelijke vogels wel bestrijden. En daar horen onder o.a. de kraaiachtigen, roofvogels en ook de ganzen ( die verdringen andere vogels).
  Tevens dienen eidieven en roofdieren bestreden te worden.
  Het is te eenzijdig om de boeren te beschuldigen. Die doet wat hem wettelijk te doen staat. En daarbij kan niet voorbijgegaan worden aan de mestinjectie en de schadelijke werking ervan voor de weidevogelstand. Maar ja, mestinjecteren is een maatregel opgelegd door de overheid.

 • veenboer

  op zwart gemaakt (gras)land komen de meeste weidevogels af , dus iets met klok en klepel........

 • joannes

  De Politiek is natuurlijk ook een prima Buhne voor de Vogelbescherming. Je kan er gratis klanten werven met Boeren benadelen. Nu voedsel vanzelfsprekend is en door een Supermarkt geleverd wordt moet het land een Natuurpark worden! Is hun stelling. 

Laad alle reacties (11)

Of registreer je om te kunnen reageren.