Home

Nieuws 1 reactie

Kamer wil zekerheid over ontwikkelruimte veehouderij

Den Haag - De Tweede Kamer wil zekerheid dat de veehouderij ontwikkelruimte krijgt voor de vermindering van de stikstofbelasting op gevoelige natuur.

Zowel vanuit de coalitiepartijen als door de oppositie is daar woensdag tijdens het overleg met staatssecretaris Sharon Dijksma op aangedrongen.

LTO-bestuurder Siem Jan Schenk heeft eerder deze week in een brief namens LTO Nederland, de zuivelsector (NZO en NMV), intensieve veehouderij (NVV en NVP), de diervoedersector (Nevedi) en de loonwerkers (Cumela)  erop aangedrongen dat in het overleg tussen de staatssecretaris en de Tweede Kamer wordt  bevestigd dat 56 procent van de gereduceerde stikstofbelasting in de vorm van ontwikkelruimte terug komt bij de veehouderij.

Het is nog niet duidelijk hoe die ruimte zal worden verdeeld. De PvdA vindt dat provincies daarin een zekere mate van vrijheid moeten hebben.  "Je kunt je voorstellen dat de provincie Brabant zelf wil sturen om veehouderij in De Peel en de Kempen te verminderen, maar ontwikkeling in West-Brabant juist mogelijk maakt", zegt Leenders.

VVD-woordvoerder Helma Lodders heeft eerder  gezegd  dat de afspraak die de sector daarover vorig jaar heeft gemaakt met de staatssecretaris ook verankerd moet worden in de regels voor het stikstofbeleid. De PvdA ziet de noodzaak voor een verankering niet, maar is het wel eens met de wens van de VVD om de  afspraak gestand te doen.

Woordvoerder Henk Leenders van de PvdA bepleit een landelijke regeling om te voorkomen dat ontwikkelruimte wordt weggenomen door bedrijven die hun plannen niet realiseren.

De VVD wil de zekerheid dat de staatssecretaris de regels nog niet invoert, ook al heeft ze daar na het weekeinde formeel wel het recht toe. Helma Lodders vindt dat  eerst duidelijk moet zijn wat er uit de inspraakrondes komt die worden gehouden, nu de PAS ter inzage is gelegd. Die termijn loopt nog tot 20 februari.

Eén reactie

  • w v gemert

    Gisterenavond naar een PAS bijeenkomst geweest in Brabant, ongeveer 15 agrariërs en ongeveer 200 agrarische adviseurs, daar werd gewoon medegedeeld dat in Brabant de ontwikkelingsruimte alleen beschikbaar was voor belangrijke maatschappelijke projecten en voor autonome ontwikkeling (uitbreidingen beneden 1 mol ). Geen MB-vergunning dan vervallen de niet benutte ammoniak rechten (latente rechten net zoals in de WHV). Wat mij betreft alarm fase ROOD !!!! Verkeer geen enkele verplichting, rekenmodellen oncontroleerbaar, groot verschil met ons omliggende landen, weer veel strenger . Laten wij ons dit gebeuren ??

Of registreer je om te kunnen reageren.