Home

Nieuws 1 reactie

Kamer vraagt helderheid over Brabantwet

Den Haag - Het kabinet moet duidelijkheid verschaffen over de invoering van een veehouderijwet voor Noord-Brabant. De Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken heeft dat in een brief gevraagd aan de staatssecretaris van Economische Zaken.

De Kamer wil onder andere toelichting op de gevolgen van een recente uitspraak van de Raad van State die oordeelde dat de gemeente Reusel-De Mierden het ruimtelijk beleid niet kan gebruiken om landbouwbedrijven extra regels op te leggen met behulp van  de zogeheten Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV).

BZV in het gedrang

Met de uitspraak van de Raad van State komt mogelijk de invoering van de Brabantse Zorgvuldigheidsscore (BZV) in het gedrang, die is voorzien  in de Brabantse provinciale Verordening Ruimte 2014 en waarin landelijk wordt voorzien in regelgeving  op grond van de Crisis- en Herstelwet.

De BZV moet worden ingezet in de provinciale regelgeving om uitbreiding van de bedrijven aan specifieke voorwaarden te verbinden  die betrekking hebben op de omgeving, de bedrijfshygiëne, certificering, volksgezondheid, diergezondheid, dierenwelzijn en innovatie.  Doel is om tot maatwerk op bedrijfsniveau te komen.

Het bijzondere van de voorgenomen regelgeving is dat de provincie met de regels voor ruimtelijke ordening ook onder andere stuurt op  normen voor geur en fijnstof.

Zorgvuldig zijn bij invoering BZV

Advocaat Paulus Botman van Linssen Advocaten heeft zijn twijfels over  de invoering van de BZV. Naar aanleiding van recente oproepen van de Brabantse Commissaris van de Koning roept hij bestuurders op op zijn minst politiek-juridische zorgvuldigheid in acht te nemen.  Hij vindt dat de uitspraak van de Raad van State  niet te licht moet worden opgevat. "Dit is wel de hoogste bestuursrechter van Nederland. De Brabantse bestuurders en  de regering zouden zich ook wel mogen houden aan een zorgvuldigheidsscore op het punt van de scheiding der machten. Je moet je afvragen of de Crisis- en Herstelwet wel het juiste middel is om de BZV in te voeren."

Botman vreest dat de agrarische sector uiteindelijk de lasten zal dragen van de gevolgen van de BZV, zonder dat de extra eisen ook terug komen in een betere prijs. Hij verwijst daar bij naar de afspraken die zijn gemaakt k in het Verbond van Den Bosch over een eerlijke kostenverdeling in de keten. Een motie daarover van PVV-Kamerlid Dion Graus werd twee jaar geleden met algemene stemmen in de Tweede Kamer aangenomen. CDA'er Jaco Geurts bracht de eerlijke verdeling in de keten afgelopen zomer ook aan de orde in zijn initiatiefnota.

Eén reactie

  • Burnetti

    'Het bijzondere van de voorgenomen regelgeving is dat de provincie met de regels voor ruimtelijke ordening ook stuurt op normen voor geur en fijnstof...'

    Dit zijn milieucomponenten die net als infectieziekten betrekking hebben op volksgezondheid.
    De huidige wet- en regelgeving beschermd onvoldoende.
    Dus niet bijzonder maar noodzakelijk.

Of registreer je om te kunnen reageren.