Home

Nieuws 1 reactie

'Gebruik alternatieven voor explosief kunstmest'

Wageningen - Er zijn alternatieve stikstofhoudende meststoffen die niet voor criminele doeleinden kunnen worden gebruikt, maar wel voldoende bemestende waarde hebben. Dat stelt Herre Bartlema, die onder andere betrokken is bij het Programma Precisielandbouw.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid riep boeren deze week op alert te zijn op hun kunstmestvoorraad, omdat mensen met verkeerde bedoelingen daarvoor belangstelling kunnen hebben.  Ammoniumnitraathoudend kunstmest kan als grondstof worden gebruikt voor explosieven.

Bartlema noem alternatieve meststoffen zoals vaste ureum, zwavelzure ammoniak en de vloeibare meststoffen ureum, urean, spuiloog uit chemische luchtwassers, mineralenconcentraat, de dunne fractie van drijfmest  en om combinaties van urean en ureum met oplossingen van zwavelzure ammoniak.

Bartlema zegt dat in het programma precisielandbouw mede vanwege de mogelijke veiligheidsrisico's is gekeken naar alternatieven voor ammoniumnitraathoudende meststoffen. In het programma is onderzocht in hoeverre de alternatieven in de praktijk kunnen worden toegepast. Bartlema zegt dat er grote voordelen zijn verbonden aan het gebruik van alternatieven voor zowel telers als de samenleving.

Eén reactie

  • evanderpasch1

    Er is drijfmest genoeg, norm omhoog mestprobleem opgelost

Of registreer je om te kunnen reageren.