Home

Nieuws

Friese boeren melden zich massaal aan voor taxatie muizenschade

Leeuwarden - Ruim 900 Friese boeren hebben zich aangemeld voor taxatie van de muizenschade, uitgevoerd op kosten van de provincie. LTO Noord coördineert de taxatie-aanvragen.

Tot 11 februari konden de getroffen boeren een taxatie-aanvraag indienen bij een speciaal meldpunt. Dat zegt Wiebren van Stralen, beleidsadviseur bij LTO Noord.

 

Van de 1.300 boeren die volgens LTO Noord getroffen zijn door de muizen, hebben bijna 900 zich aangemeld voor een gratis taxatie. De provincie Friesland heeft toegezegd minstens 200.000 euro vrij te maken voor het opmaken van de schade. Boeren konden vanaf oktober schriftelijk een taxatie aanvragen bij een speciaal ingericht meldpunt. Meer boeren dan verwacht, hebben zich aangemeld, zegt Van Stralen. "We gaan de aanvragen nalopen en doorgeven aan het Faunafonds die de regie voert over de taxaties."

Komende vrijdag komen ambtenaren van de provincie Friesland en taxateurs van het Faunafonds bijeen. Naar verwachting beginnen de taxateurs volgende week met de eerste schadebeoordelingen.

 

Schade muizenplaag neemt toe

De muizenplaag breidt zich nog steeds uit. Dat blijkt uit satellietbeelden van Alterra. Van Stralen beaamt dat de muizenschade bij boeren toeneemt en uitbreidt naar andere delen van Nederland. "We krijgen inmiddels ook schademeldingen binnen uit andere provincies dan de Noordelijke provincies. Ook Limburgse boeren kampen met schade veroorzaakt door muizen." Van Stralen benadrukt dat dit kleinere schades zijn dan in Friesland. "We krijgen meer meldingen van bedrijven met een lichte schade." Een lichte schade betekent dat minder dan 25 procent van het grasland is beschadigd.

Uit de gegevens van LTO Noord blijkt dat tot nu toe 32.000 hectare zo is aangetast dat de ploeg er in moet, bij 18.000 hectare is sprake van milde schade.

Volgens Alterra kwam in de periode 1960 tot 2000 bijna nooit een muizenplaag voor. Het minder intensief worden van de landbouw en de aanleg van Natura 2000- en weidevogelgebieden zijn volgens de onderzoekers van Alterra de oorzaak van het aantal toegenomen muizenplagen.

Of registreer je om te kunnen reageren.