Home

Nieuws 4 reacties

Fout bij 1 op 12 EU-subsidies

Luxemburg - Gebrek aan controle en ingewikkelde regels zijn de belangrijkste oorzaken van ongeoorloofde subsidies in het kader van de plattelandsontwikkeling.

Uit een analyse van de Europese Rekenkamer blijkt dat over de periode van 2011 tot 2013 met 8,2 procent van de subsidies iets niet in de haak is. Het merendeel van de fouten ontstaat doordat de subsidieverstrekker of -ontvangers zich niet houden aan de regels die in de lidstaten zelf zijn opgesteld.

De Europese Rekenkamer beveelt de Europese Commissie en de lidstaten aan om preventieve maatregelen nemen op zeker drie gebieden:  de openbare aanbesteding, de doelbewuste omzeiling van regels en de betalingen voor milieuvriendelijke landbouw.

De Europese Rekenkamer noemt geen bedragen, maar gezien de totale uitgaven aan  plattelandsontwikkelingsgelden (ongeveer 50 miljard in de jaren 2007-2013) is met de de geconstateerde fouten een bedrag van enkele miljarden gemoeid.

Rasa Budbergytê, lid van de Europese Rekenkamer, zegt dat  het foutenpercentage onaanvaardbaar hoog is. De Europese Commissie zelf streeft een maximaal foutenpercentage van 2 procent na. Budbergytê vindt dat lidstaten en de Europese Commissie meer moeten controleren, of het aantal regelingen moet beperken (of beide).  Er moet meer evenwicht komen in het aantal regels en de controledaarop, zegt ze.

De fouten doen zich vooral voor bij investeringen in landbouwinstallaties en bij de areaalgebonden steun (zoals agrarisch natuurbeheer, weidevogelbeheer of akkerrandenbeheer).

De Europese Rekenkamer zegt erbij dat de meeste fouten niet zijn gemaakt met de bedoeling te frauderen. In veel gevallen gaat het om onbedoelde fouten. Bij de areaalgebonden steun ligt de belangrijkste oorzaak van de fouten volgens de Europese Rekenkamer op drie punten: boeren voelen zich niet gestimuleerd aan de regels te voldoen, er wordt te weinig gecontroleerd en de  sancties zijn (te) laag.

De Europese lidstaten hebben wel de informatie om de geconstateerde fouten te vinden en te herstellen, maar  in veel gevallen laten ze dat achterwege. Bij investeringssubsidies zijn het vaak overheden zelf de de fout ingaan, bijvoorbeeld door een openbare aanbesteding achterwege te laten. De Rekenkamer noemt Nederland daarbij één keer als voorbeeld.

De Europese Commissie zegt in een reactie dat de Europese Rekenkamer  terecht constateert dat er gemiddeld in de jaren 2011 tot 2013 een foutenpercentage van 8,2 is vastgesteld, maar dat er wel een verbetering waarneembaar is:  in 2011 was het foutenpercentage 8,4, in 2013 7,9. Daarbij stelt de Europese Commissie dat  het niet automatisch zo is dat  waar de aanbestedingsregels niet zijn gevolgd, het geld niet goed is besteed: "Het gesteunde project kan dan nog best aan de doelstellingen voldoen."

Laatste reacties

 • veldzicht

  Laat de EU dat hele subsidie systeem maar afschaffen en voor het zelfde bedrag de lasten verlagen,geen enorm amtenaren apperaat nodig,
  veel minder administratieve rompslomp, geen fraude en de boeren worden niet meer beticht van subsidie slurpers maar dan ook zorgen voor gelijke procuctie omstandigheden waar dan ook .

 • alco1

  Groot gelijk Veldzicht.
  Echter zal dat niet gauw geschieden. Want het is het middel om de boeren als schoothondjes te laten gehoorzamen. ( anders wordt je gekort op de subsidie en die heb je wel nodig omdat door marktwerking de basisprijzen evenredig lager kunnen zakken.)

 • veldzicht

  Alco1, En dan zullen we het maar niet hebben over wie er allemaal mee loopt te graaien voor wie het helemaal niet bedoelt was,
  natuurmonumenten,staatsbosbeheer,biologisch,aanleg van fietspaden en nog een hele lijst waar ik zo gauw niet op kom.

 • LUCTOR

  Dit is ook de opzet van het subsidie stelsel afhankelijk maken zodat ze alle richtingen op te dirigeren zijn met als doelstelling de non profit instellingen mee te laten graaien.

Of registreer je om te kunnen reageren.